Marquès Bonet, Tomàs

ICREA Research Professor
Comparative Genomics Lab

+34 93 316 08 87
tomas.marques@upf.edu
Desp. 763.06.03.01 Institut de Biología Evolutiva Edifici PRBB Dr. Aiguader, 88 08003. Barcelona