Heredia Genestar, José María

Predoctoral Researcher
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
Evolutionary Genomics Lab

+34 93 316 0818
txema.heredia@upf.edu
Dr. Aiguader, 88 08003 Barcelona