En genòmica, la qüestió clau és com varien els genomes a petita i a gran escala. El grup de recerca en Genòmica evolutiva i funcional estudia els processos moleculars de l’adaptació i les conseqüències funcionals de les mutacions adaptatives. Per poder fer un retrat complet de com funciona l’adaptació, es combinen estratègies òmiques amb anàlisis moleculars i funcionals de les mutacions adaptatives. El grup estudia tant les adaptacions induïdes per transposons com les mutacions nucleotídiques en l’organisme model Drosophila melanogaster. També estan interessats en les dinàmiques poblacionals dels transposons, ja que són els components més actius, diversos i antics dels genomes, raons per les quals conèixer-ne l’impacte i la biologia és indispensable per entendre la funció i l’evolució dels genomes.

Pàgina web: González Lab

Investigadora principal Investigadora principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

— 5 Elements por pàgina
S'estan mostrant 1 - 5 de 7 resultats.

Publicacions Publicacions

Guio, Lain; González, Josefa 2019. New Insights on the Evolution of Genome Content: Population Dynamics of Transposable Elements in Flies and Humans. Methods in Molecular Biology. 505-530 doi: doi:10.1007/978-1-4939-9074-0_16


Fablet M.; Jacquet A.; Rebollo R.; Haudry A.; Rey C.; Salces-Ortiz J.; Bajad P.; Burlet N.; Jantsch M.F.; Guerreiro M.P.G.; Vieira C. 2019. Dynamic interactions between the genome and an endogenous retrovirus: Tirant in Drosophila simulans wild-type strains. G3: Genes, Genomes, Genetics. 9 (3):855-865 doi: 10.1534/g3.118.200789


Emmanuelle Lerat Clément Goubert, Sara Guirao-Rico Miriam Merenciano Anne-Béatrice Dufour Cristina Vieira ; González.; Josefa 2019. Population specific dynamics and selection patterns of transposable element insertions in European natural populations . Molecular Ecology. () doi: doi:10.1111/mec.14963


Bogaerts-Márquez M, Barrón MG, Fiston-Lavier AS, Vendrell-Mir P, Castanera R, Casacuberta JM, González J 2019. T-lex3: an accurate tool to genotype and estimate population frequencies of transposable elements using the latest short-read whole genome sequencing data. Bioinformatics.  doi:org/10.1093/bioinformatics/btz727


Barrón M. G.; Paupy C.; Rahola N.; Akone-Ella O.; Ngangue M. F.; Wilson-Bahun T. A.; Pombi M.; Kengne P.; Costantini C.; Simard F.; González J.; Diego Ayala D.  2019. A new species in the major malaria vector complex sheds light on reticulated species evolution. Scientific Reports . 9/14753 doi: DOI: 10.1038/s41598-019-49065-5


S'estan mostrant 6 - 10 de 39 resultats.