En genòmica, la qüestió clau és com varien els genomes a petita i a gran escala. El grup de recerca en Genòmica evolutiva i funcional estudia els processos moleculars de l’adaptació i les conseqüències funcionals de les mutacions adaptatives. Per poder fer un retrat complet de com funciona l’adaptació, es combinen estratègies òmiques amb anàlisis moleculars i funcionals de les mutacions adaptatives. El grup estudia tant les adaptacions induïdes per transposons com les mutacions nucleotídiques en l’organisme model Drosophila melanogaster. També estan interessats en les dinàmiques poblacionals dels transposons, ja que són els components més actius, diversos i antics dels genomes, raons per les quals conèixer-ne l’impacte i la biologia és indispensable per entendre la funció i l’evolució dels genomes.

Pàgina web: González Lab

Investigadora principal Investigadora principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

— 5 Elements por pàgina
S'estan mostrant 1 - 5 de 7 resultats.

Publicacions Publicacions

Bogaerts-Márquez M, Barrón MG, Fiston-Lavier AS, Vendrell-Mir P, Castanera R, Casacuberta JM, González J 2019. T-lex3: an accurate tool to genotype and estimate population frequencies of transposable elements using the latest short-read whole genome sequencing data. Bioinformatics.  doi:org/10.1093/bioinformatics/btz727


Barrón M. G.; Paupy C.; Rahola N.; Akone-Ella O.; Ngangue M. F.; Wilson-Bahun T. A.; Pombi M.; Kengne P.; Costantini C.; Simard F.; González J.; Diego Ayala D.  2019. A new species in the major malaria vector complex sheds light on reticulated species evolution. Scientific Reports . 9/14753 doi: DOI: 10.1038/s41598-019-49065-5


Ullastres A.; Merenciano M. ; Gonzalez J.; 2019. Natural transposable element insertions drive expression changes in genes underlying Drosophila immune response. biorxiv. doi.org/10.1101/655225


Agostini R.B.; Postigo A.; Rius S.P.; Rech G.E.; Campos-Bermudez V.A.; Vargas W.A. 2019. Long-lasting primed state in maize plants: Salicylic acid and steroid signaling pathways as key players in the early activation of immune responses in silks. Molecular Plant-Microbe Interactions. 32 (1):90-106 doi: 10.1094/MPMI-07-18-0208-R


Mateo L.; Rech G.E.; González J. 2018. Genome-wide patterns of local adaptation in Western European Drosophila melanogaster natural populations. Scientific Reports. 8 (1):16143 doi: 10.1038/s41598-018-34267-0