En genòmica, la qüestió clau és com varien els genomes a petita i a gran escala. El grup de recerca en Genòmica evolutiva i funcional estudia els processos moleculars de l’adaptació i les conseqüències funcionals de les mutacions adaptatives. Per poder fer un retrat complet de com funciona l’adaptació, es combinen estratègies òmiques amb anàlisis moleculars i funcionals de les mutacions adaptatives. El grup estudia tant les adaptacions induïdes per transposons com les mutacions nucleotídiques en l’organisme model Drosophila melanogaster. També estan interessats en les dinàmiques poblacionals dels transposons, ja que són els components més actius, diversos i antics dels genomes, raons per les quals conèixer-ne l’impacte i la biologia és indispensable per entendre la funció i l’evolució dels genomes.

Pàgina web: González Lab

Investigadora principal Investigadora principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

— 5 Elements por pàgina
S'estan mostrant 1 - 5 de 7 resultats.

Publicacions Publicacions

Horváth, V.; Merenciano, M.; González, J. 2017. Revisiting the Relationship between Transposable Elements and the Eukaryotic Stress Response. Trends in Genetics. 33 (11):832-841


Merenciano, M.; Ullastres, A.; de Cara, M.A.; Barrón, M.G.; González, J. 2016. Multiple Independent Retroelement Insertions in the Promoter of a Stress Response Gene Have Variable Molecular and Functional Effects in Drosophila. PLOS Genetics 12(8):e1006249

Bergland, A.O.; Tobler, R.; González, J.; Schmidt, P.; Petrov, D. 2016. Secondary contact and local adaptation contribute to genome-wide patterns of clinal variation in Drosophila melanogasterMolecular Ecology doi: 10.1111/mec.13455

Ullastres, A.; Petit, N.; González, J. 2015. Exploring the Phenotypic Space and the Evolutionary History of a Natural Mutation in Drosophila melanogaster. Molecular Biology and Evolution 32(7): 1800-1814.


Guio, L.; Gonzalez, J. 2015. The Dominance Effect of the Adaptive Transposable Element Insertion Bari-Jheh Depends on the Genetic BackgroundGenome Biology and Evolution 7(5): 1260-1266.