En genòmica, la qüestió clau és com varien els genomes a petita i a gran escala. El grup de recerca en Genòmica evolutiva i funcional estudia els processos moleculars de l’adaptació i les conseqüències funcionals de les mutacions adaptatives. Per poder fer un retrat complet de com funciona l’adaptació, es combinen estratègies òmiques amb anàlisis moleculars i funcionals de les mutacions adaptatives. El grup estudia tant les adaptacions induïdes per transposons com les mutacions nucleotídiques en l’organisme model Drosophila melanogaster. També estan interessats en les dinàmiques poblacionals dels transposons, ja que són els components més actius, diversos i antics dels genomes, raons per les quals conèixer-ne l’impacte i la biologia és indispensable per entendre la funció i l’evolució dels genomes.

Pàgina web: González Lab

Investigadora principal Investigadora principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

— 5 Elements por pàgina
S'estan mostrant 1 - 5 de 7 resultats.

Publicacions Publicacions

Bergland, A. O.; Tobler, R.; González, J.; Schmidt, P. ;Petrov, D. 2015. Secondary contact and local adaptation contribute to genome-wide patterns of clinal variation in Drosophila melanogaster. Molecular Ecology: n/a-n/a. Ahead of print


Ullastres, A.; Farré, M.; Capilla, L.; and Ruiz-Herrera, A. 2014. Unraveling the effect of genomic structural changes in the rhesus macaque - implications for the adaptive role of inversions. BMC Genomics 15(1): 530.


Mateo, L.; Ullastres, A.; and González, J. 2014. A Transposable Element Insertion Confers Xenobiotic Resistance in Drosophila. PLoS Genetics 10 (8):e1004560


Mateo, L.; and González, J. 2014. Pogo-like Transposases Have Been Repeatedly Domesticated into CENP-B-Related Proteins. Genome Biology and Evolution 6 (8):2008-2016


Guio, L.; Barrón M.G.; González, J. 2014. The transposable element Bari-Jheh mediates oxidative stress response in Drosophila. Molecular Ecology 23:2020-2030


S'estan mostrant 26 - 30 de 39 resultats.