L’objectiu d’aquest grup de recerca és entendre els mecanismes que regulen l’oogènesi dels insectes. Per fer-ho, utilitza com a organisme model la panerola Blattella germanica, un insecte amb els ovaris del tipus panoïstic ―el model mes primitiu entre els insectes. Al laboratori s’estudia l’expressió dels gens que estan implicats en la regulació de la oogènesi, i com aquests són regulats per les hormones i modulats per ARNs no codificants. En comparar els resultats amb els d’altres espècies més modificades, han trobat que algunes funcions s’han preservat durant l’evolució, mentre que la seva regulació ha estat modificada.

Pàgina web: Insect Reproduction Lab

Investigadora principal Investigadora principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Harrison, M.C.; Jongepier, E.; Robertson, H.M.; …[23 authors]…; Piulachs, M.D: …[6 authors]… ; Ylla, G.; …[3 authors]…; Richards, S.; Belles, X.; Korb, J.; Bornberg-Bauer, E. 2018. Hemimetabolous genomes reveal molecular basis of termite eusociality. Nature Ecology and Evolution. 2(3):557-566 doi: 10.1038/s41559-017-0459-1


Harrison M.C.; Arning N.; Kremer L.P.M.; Ylla G.; Belles X.; Bornberg-Bauer E.; Huylmans A.K.; Jongepier E.; Piulachs M.-D.; Richards S.; Schal C. 2018. Expansions of key protein families in the German cockroach highlight the molecular basis of its remarkable success as a global indoor pest. Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution. 330(5):254-264 doi: 10.1002/jez.b.22824


Irles, P.; Ramos, S. and Piulachs, M.D. 2017. SPARC preserves follicular epithelium integrity in insect ovaries. Developmental Biology 422(2):105-114

Macedo, L.M.; Nunes, F.M.; Freitas, F.C..; Pires, C.V,.; Tanaka, E.D.; Martins, J.R.; Piulachs, M.D.; Cristino, A.S.; Pinheiro, D.G.; and Simões, Z.L. 2016.MicroRNA signatures characterizing caste-independent ovarian activity in queen and worker honeybees (Apis mellifera L.)Insect Molecular Biology 25(3):216-26.

— 5 Elements por pàgina
S'estan mostrant 6 - 10 de 27 resultats.