L’objecte d’estudi del grup de recerca són els mecanismes que regulen la metamorfosi dels insectes i com aquests han evolucionat de les espècies ancestrals amb una metamorfosi gradual (com en les paneroles o les llagostes) a les més modificades, amb una metamorfosi discontínua (com les papallones o les mosques). Per això, les qüestions a què el grup de recerca en Evolució de la metamorfosi dels insectes busca resposta són: Com va desenvolupar-se la metamorfosi en els insectes? Quins mecanismes endocrins i moleculars van propiciar la transició evolutiva de la metamorfosi gradual a la discontínua?

Pàgina web: Bellés Lab

 

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Pallarés S., Lai M., Abellán P., Ribera I., Sánchez-Fernández D. 2019. An interspecific test of Bergmann's rule reveals inconsistent body size patterns across several lineages of water beetles (Coleoptera: Dytiscidae). Ecological Entomology. 44(2):249-254 doi: 10.1111/een.12701


Villastrigo, A.; Fery, H.; Manuel, M.; Millán, A.; Ribera, I. 2018. Evolution of salinity tolerance in the diving beetle tribe Hygrotini (Coleoptera, Dytiscidae). Zoologica Scripta. 47(1):63-71 doi: 10.1111/zsc.12255


Villastrigo A.; Jäch M.A.; Cardoso A.; Valladares L.F.; Ribera I. 2018. A molecular phylogeny of the tribe Ochthebiini (Coleoptera, Hydraenidae, Ochthebiinae). Systematic Entomology. (): doi: 10.1111/syen.12318


Thomson SA.; Pyle RL.; Ahyong ST.; Alonso-Zarazaga M.; ... [45 authors] ...; Faille A. ...[131 authors]... ; Zhang G.; Zhang ZQ.; Zhou HZ. 2018. Taxonomy based on science is necessary for global conservation. Plos Biology. 16(3):e2005075 doi: 10.1371/journal.pbio.2005075


Sánchez-Fernández D., Rizzo V., Bourdeau C., Cieslak A., Comas J., Faille A., Fresneda J., Lleopart E., Millán A., Montes A., Pallarés S., Ribera I. 2018. The deep subterranean environment as a potential model system in ecological, biogeographical and evolutionary research. Subterranean Biology. 25():1-7 doi: 10.3897/subtbiol.25.23530