L’objecte d’estudi del grup de recerca són els mecanismes que regulen la metamorfosi dels insectes i com aquests han evolucionat de les espècies ancestrals amb una metamorfosi gradual (com en les paneroles o les llagostes) a les més modificades, amb una metamorfosi discontínua (com les papallones o les mosques). Per això, les qüestions a què el grup de recerca en Evolució de la metamorfosi dels insectes busca resposta són: Com va desenvolupar-se la metamorfosi en els insectes? Quins mecanismes endocrins i moleculars van propiciar la transició evolutiva de la metamorfosi gradual a la discontínua?

Pàgina web: Beetle Evolution Lab

 

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Hidalgo-Galiana, A.; Monge, M.; Biron, D. G.;Canals, F.; Ribera, I.; Cieslak, A. (2016). Protein expression parallels thermal tolerance and ecologic changes in the diversification of a diving beetle species complexHeredity 116(1):114-23.

García-Vázquez, D.; Bilton, D.T.; Alonso, R.; Benetti, C.J.; Garrido, J.; Valladares, L.F.; and Ribera, I. (2016). Reconstructing ancient Mediterranean crossroads in Deronectes diving beetlesJournal of Biogeography 43(8):1533-1546. doi:10.1111/jbi.12740

Bruno, D., Gutiérrez-Cánovas, C.; Sánchez-Fernández, D.; Velasco, J.; and Nilsson, C. (2016). Impacts of environmental filters on functional redundancy in riparian vegetationJournal of Applied Ecology 53:846-855. doi: 10.1111/1365-2664.12619