L’objecte d’estudi del grup de recerca són els mecanismes que regulen la metamorfosi dels insectes i com aquests han evolucionat de les espècies ancestrals amb una metamorfosi gradual (com en les paneroles o les llagostes) a les més modificades, amb una metamorfosi discontínua (com les papallones o les mosques). Per això, les qüestions a què el grup de recerca en Evolució de la metamorfosi dels insectes busca resposta són: Com va desenvolupar-se la metamorfosi en els insectes? Quins mecanismes endocrins i moleculars van propiciar la transició evolutiva de la metamorfosi gradual a la discontínua?

Pàgina web: Beetle Evolution Lab

 

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Thomson SA.; Pyle RL.; Ahyong ST.; Alonso-Zarazaga M.; ... [45 authors] ...; Faille A. ...[131 authors]... ; Zhang G.; Zhang ZQ.; Zhou HZ. 2018. Taxonomy based on science is necessary for global conservation. Plos Biology. 16(3):e2005075 doi: 10.1371/journal.pbio.2005075


Schmidt J.; Faille A. 2018. Revision of trechus clairville, 1806 of the bale mountains and adjacent volcanos, Ethiopia (Coleoptera, carabidae, trechini). European Journal of Taxonomy. 2018 (446):1-82 doi: 10.5852/ejt.2018.446


Sanchez-Fernandez D., Rizzo V., Bourdeau C., Cieslak A., Comas J., Faille A., Fresneda J., Lleopart E., Millán A., Montes A., Pallarés S., Ribera I. 2018. The deep subterranean environment as a potential model system in ecological, biogeographical and evolutionary research. Subterranean Biology. 25:1-7 doi: 10.3897/subtbiol.25.23530


Ribera, I.; Bilton, D.T.; Cardoso, A. (2018) The Meladema Laporte, 1835 (Coleoptera, Dytiscidae) of the Sahara Desert. Zootaxa. 4399(1):119-122 doi: 10.11646/zootaxa.4399.1.7