L’objecte d’estudi del grup de recerca són els mecanismes que regulen la metamorfosi dels insectes i com aquests han evolucionat de les espècies ancestrals amb una metamorfosi gradual (com en les paneroles o les llagostes) a les més modificades, amb una metamorfosi discontínua (com les papallones o les mosques). Per això, les qüestions a què el grup de recerca en Evolució de la metamorfosi dels insectes busca resposta són: Com va desenvolupar-se la metamorfosi en els insectes? Quins mecanismes endocrins i moleculars van propiciar la transició evolutiva de la metamorfosi gradual a la discontínua?

Pàgina web: Beetle Evolution Lab

 

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Luo, X.-Z.; Wipfler, B.; Ribera, I.; Liang, H.B.; Tian, M.Y.; Ge, S.Q.; Beutel, R.G. 2018. The cephalic morphology of free-living and cave-dwelling species of trechine ground beetles from China (Coleoptera, Carabidae). Organisms Diversity and Evolution. 18(1):125-142 doi: 10.1007/s13127-017-0351-5


Luo X.-Z.; Wipfler B.; Ribera I.; Liang H.-B.; Tian M.-Y.; Ge S.-Q.; Beutel R.G. 2018. The thoracic morphology of cave-dwelling and free-living ground beetles from China (Coleoptera, Carabidae, Trechinae). Arthropod Structure and Development. (): doi: 10.1016/j.asd.2018.09.001


Jach M.A.; Ribera I.2018. Angiochthebius subgen.n., a new subgenus of Ochthebius LEACH, 1815 from the southern Neotropical Region. Koleopterologische Rundschau. :17-21 doi:

Hernando, C.; Villastrigo, A.; Ribera, I. 2018. A new species of Micragasma J. Sahlberg, 1900 (Coleoptera: Hydraenidae) from Crete. Aquatic Insects. 38(4):185-196 DOI: 10.1080/01650424.2017.1384024


Hernando C., Szawaryn K., Ribera I. 2018. A new species of Platypelochares from Baltic amber (Coleoptera: Limnichidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 58(1):17-20 doi: 10.2478/aemnp-2018-0003