L’objecte d’estudi del grup de recerca són els mecanismes que regulen la metamorfosi dels insectes i com aquests han evolucionat de les espècies ancestrals amb una metamorfosi gradual (com en les paneroles o les llagostes) a les més modificades, amb una metamorfosi discontínua (com les papallones o les mosques). Per això, les qüestions a què el grup de recerca en Evolució de la metamorfosi dels insectes busca resposta són: Com va desenvolupar-se la metamorfosi en els insectes? Quins mecanismes endocrins i moleculars van propiciar la transició evolutiva de la metamorfosi gradual a la discontínua?

Pàgina web: Beetle Evolution Lab

 

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Villastrigo, A.; Fery, H.; Manuel, M.; Millán, A.; Ribera, I. 2017 Evolution of salinity tolerance in the diving beetle tribe Hygrotini (Coleoptera, Dytiscidae) Zoologica Scripta. In press


Sýkora, V.;García-Vázquez, D.;Sánchez-Fernández, D.;Ribera, I. 2017. Range expansion and ancestral niche reconstruction in the Mediterranean diving beetle genus Meladema (Coleoptera, Dytiscidae). Zoologica Scripta. 46(4):445-458


Rizzo, V.; Sánchez-Fernández, D.; Alonso, R.; Pastor, J. & Ribera, I. Substratum karstificability, dispersal and genetic structure in a strictly subterranean beetle Journal of Biogeography. 2017; 44:2527–2538. DOI: 10.1111/jbi.13074


Pallarès, S.; Arribas, P.; Bilton, D.T.; Millán, A.; Velasco, J. & Ribera, I. The chicken or the egg? Adaptation to desiccation and salinity tolerance in a lineage of water beetles Molecular Ecology. 2017; 26:5614 – 5628. DOI: DOI: 10.1111/mec.14334