L’objecte d’estudi del grup de recerca són els mecanismes que regulen la metamorfosi dels insectes i com aquests han evolucionat de les espècies ancestrals amb una metamorfosi gradual (com en les paneroles o les llagostes) a les més modificades, amb una metamorfosi discontínua (com les papallones o les mosques). Per això, les qüestions a què el grup de recerca en Evolució de la metamorfosi dels insectes busca resposta són: Com va desenvolupar-se la metamorfosi en els insectes? Quins mecanismes endocrins i moleculars van propiciar la transició evolutiva de la metamorfosi gradual a la discontínua?

Pàgina web: Beetle Evolution Lab

 

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

García-Vázquez, D.;Bilton, D.T.;Foster, G.N.;Ribera, I. 2017. Pleistocene range shifts, refugia and the origin of widespread species in western Palaearctic water beetles. Molecular Phylogenetics and Evolution. 114:122-136


Carles Hernando;Adrián Villastrigo;Ignacio Ribera 2017. A new species of Micragasma J. Sahlberg, 1900 (Coleoptera: Hydraenidae) from Crete. Aquatic Insects. 185-196


Botella-Cruz, M.; Villastrigo, A.; Pallarés, S.; López-Gallego, E.; Millán, A.; Velasco, J. 2017. Cuticle hydrocarbons in saline aquatic beetles. PeerJ. 5:e3562