L’objecte d’estudi del grup de recerca són els mecanismes que regulen la metamorfosi dels insectes i com aquests han evolucionat de les espècies ancestrals amb una metamorfosi gradual (com en les paneroles o les llagostes) a les més modificades, amb una metamorfosi discontínua (com les papallones o les mosques). Per això, les qüestions a què el grup de recerca en Evolució de la metamorfosi dels insectes busca resposta són: Com va desenvolupar-se la metamorfosi en els insectes? Quins mecanismes endocrins i moleculars van propiciar la transició evolutiva de la metamorfosi gradual a la discontínua?

Pàgina web: Beetle Evolution Lab

 

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Antunes-Carvalho, C.; Yavorskaya, M.; Gnaspini, P.; Ribera, I.; Hammel, J.U.; and Beutel, R.G. 2017. Cephalic anatomy and three-dimensional reconstruction of the head of Catops ventricosus (Weise, 1877) (Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae). Org Divers Evol 17: 199.

Angus, R.B.;Ribera, I.;Jia, F. 2017. Further studies on boreonectes angus, 2010, with a molecular phylogeny of the palaearctic species of the genus. Comparative Cytogenetics. 11(2):189-201

Andújar C;Pérez-González S;Arribas P;Zaballos JP;Vogler AP;Ribera I 2017. Speciation below ground: Tempo and mode of diversification in a radiation of endogean ground beetles.. Molecular Ecology. 26(21):6053-6070


Abellán, P.; Ribera, I.  2017. Using phylogenies to trace the geographical signal of diversification. Journal Of Biogeography. 44(10):2236-2246