L’objecte d’estudi del grup de recerca són els mecanismes que regulen la metamorfosi dels insectes i com aquests han evolucionat de les espècies ancestrals amb una metamorfosi gradual (com en les paneroles o les llagostes) a les més modificades, amb una metamorfosi discontínua (com les papallones o les mosques). Per això, les qüestions a què el grup de recerca en Evolució de la metamorfosi dels insectes busca resposta són: Com va desenvolupar-se la metamorfosi en els insectes? Quins mecanismes endocrins i moleculars van propiciar la transició evolutiva de la metamorfosi gradual a la discontínua?

Pàgina web: Beetle Evolution Lab

 

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Toussaint, E.F.A.; Beutel, R.G.; Morinière, J.; Jia, F.; Xu, S.; Michat, M.C.; Zhou, X.; Bilton, D.T.; Ribera, I.; Hájek, J.; Balke, M. 2016. Molecular phylogeny of the highly disjunct cliff water beetles from South Africa and China (Coleoptera: Aspidytidae). Zoological Journal of the Linnean Society 176(3):537-546

Sánchez-Fernández, D.; Rizzo, V.; Cieslak, A.; Faille, A.; Fresneda, J.; and Ribera, I. 2016. Thermal niche estimators and the capability of poor dispersal species to cope with climate changeScientific Reports 6:23381. doi: 10.1038/srep23381

Rudoy, A.; and Ribera, I. (2016). The macroevolution of size and complexity in insect male genitaliaPeerJ Preprint

Rudoy, A.; Beutel, R.G.; and Ribera, I. (2016). Evolution of the male genitalia in the genus Limnebius Leach, 1815 (Coleoptera, Hydraenidae)Zoological Journal of the Linnean Society 178:(1)-97-127 doi: 10.1111/zoj.12402

Morinière, J.; Van Dam, M.H.; Hawlitschek, O.; Bergsten, J.; Michat, M.C.; Hendrich, L.; Ribera, I.; Toussaint, E.F.; and Balke, M. (2016). Phylogenetic niche conservatism explains an inverse latitudinal diversity gradient in freshwater arthropodsScientific Reports 6:26340