Els interessos d’aquest grup de recerca van des de la sistemàtica i l’estudi de l'estructura de les comunitats dels crisomèlids, fins a l’estudi de l’especiació geogràfica i de l’estructura espacial de la diversitat genètica en un marc temporal (filogeografia), així com a la investigació de processos biològics com la hibridació, la unisexualitat o les associacions planta-hoste, sempre des del punt de vista de l’evolució. En els darrers anys, el grup de recerca s’ha centrat a estudiar les interaccions biològiques, incloent-hi l’estudi de la dieta dels escarabats herbívors, la organització de les comunitats d’escarabats i les seves relacions simbiòtiques amb bacteris.

Pàgina web: Gómez-Zurita Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Merckx, J.; Van Roie, M.; Gómez-Zurita, J.; Dekoninck, W. 2018. From theory to practice: a photographic inventory of museum collections to optimize collection management. Biodiversity Informatics:38-48 doi: 10.17161/bi.v13i0.7036


Gomez-Zurita J. 2018. Description of Kumatoeides gen. Nov. (Coleoptera: Chrysomelidae, Eumolpinae) from New Caledonia. Zootaxa. 4521(1):89-115 doi: 10.11646/zootaxa.4521.1.4


Vizán-Rico, H.I.; Gómez-Zurita, J. 2017. Testis-specific RNA-Seq of Calligrapha (Chrysomelidae) as a transcriptomic resource for male-biased gene inquiry in Coleoptera. Molecular Ecology Resources [ePub ahead of print]