Els interessos d’aquest grup de recerca van des de la sistemàtica i l’estudi de l'estructura de les comunitats dels crisomèlids, fins a l’estudi de l’especiació geogràfica i de l’estructura espacial de la diversitat genètica en un marc temporal (filogeografia), així com a la investigació de processos biològics com la hibridació, la unisexualitat o les associacions planta-hoste, sempre des del punt de vista de l’evolució. En els darrers anys, el grup de recerca s’ha centrat a estudiar les interaccions biològiques, incloent-hi l’estudi de la dieta dels escarabats herbívors, la organització de les comunitats d’escarabats i les seves relacions simbiòtiques amb bacteris.

Pàgina web: Gómez-Zurita Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

I.Vizán-Rico, H.; Gómez-Zurita, J. 2017. Testis-specific RNA-Seq of Calligrapha (Chrysomelidae) as a transcirptomic resource for male-biased bene inquiry in Coleoptera  Molecular Ecology Resources. 17:533-545.


de la Cadena, G.; Papadopoulou, A.; Maes, J.-M.; Gómez-Zurita, J. 2017. Evaluation of bias on the assessment of diet breadth of herbivorous insects using molecular methods. Insect Science

Tuset, V.M.; Otero-Ferrer, J.L.; Gómez-Zurita, J.; Venerus, L.A.; Stransky, C.; Imondi, R.; Orlov, A.M.; Ye, Z.; Santschi L.; Afanasiev, P.K.; Zhuang, L.; Farré, M.; Love, M.S.; Lombarte, A. 2016. Otolith shape lends support to the sensory drive hypothesis in rockfishes. Journal of Evolutionary Biology doi: 10.1111/jeb.12932. [Epub ahead of print]

Nguyen, D.T.; and Gómez-Zurita, J. 2016 Subtle ecological gradient in the tropics triggers high species-turnover in a local geographical scalePLoS ONE11(6):e0156840