Els interessos d’aquest grup de recerca van des de la sistemàtica i l’estudi de l'estructura de les comunitats dels crisomèlids, fins a l’estudi de l’especiació geogràfica i de l’estructura espacial de la diversitat genètica en un marc temporal (filogeografia), així com a la investigació de processos biològics com la hibridació, la unisexualitat o les associacions planta-hoste, sempre des del punt de vista de l’evolució. En els darrers anys, el grup de recerca s’ha centrat a estudiar les interaccions biològiques, incloent-hi l’estudi de la dieta dels escarabats herbívors, la organització de les comunitats d’escarabats i les seves relacions simbiòtiques amb bacteris.

Pàgina web: Gómez-Zurita Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Gómez-Zurita, J.; Cardoso, A.; Coronado, I.; De la Cadena, G.; Jurado-Rivera, J.A.; Maes, J.-M.; Montelongo, T.; Nguyen, D.T.; and Papadopoulou, A. (2016).High-throughput biodiversity analysis: rapid assessment of species richness and ecological interactions Chrysomelidae (Coleoptera) in the tropicsZooKeys 597: 3-26

Papadopoulou, A.; Chesters. D.; Coronado, I.; De la Cadena, G.; Cardoso, A.; Reyes, J. C.; Maes, J.-M.; Rueda, R. M.; Gómez-Zurita, J. 2015. Automated DNA-based plant identification for large-scale biodiversity assessment. Molecular Ecology Resources 15(1): 136-152.


Montagna, M.; Gómez-Zurita. J.; Giorgi, A.; Epis, S.; Lozzia, G.; Bandi, C. 2015. Metamicrobiomics in herbivore beetles of the genus Cryptocephalus (Chrysomelidae): toward the understanding of ecological determinants in insect symbiosis. Insect Science 22(3): 340-352.