Els interessos d’aquest grup de recerca van des de la sistemàtica i l’estudi de l'estructura de les comunitats dels crisomèlids, fins a l’estudi de l’especiació geogràfica i de l’estructura espacial de la diversitat genètica en un marc temporal (filogeografia), així com a la investigació de processos biològics com la hibridació, la unisexualitat o les associacions planta-hoste, sempre des del punt de vista de l’evolució. En els darrers anys, el grup de recerca s’ha centrat a estudiar les interaccions biològiques, incloent-hi l’estudi de la dieta dels escarabats herbívors, la organització de les comunitats d’escarabats i les seves relacions simbiòtiques amb bacteris.

Pàgina web: Gómez-Zurita Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Gómez-Zurita, J. 2015. What is the leaf beetle Calligrapha scalaris (LeConte)? Breviora 541(1): 1-19.


de la Cadena, G.; Papadopoulou, A.; Maes, J.-M.; Gómez-Zurita, J. 2015. Evaluation of bias on the assessment of diet breadth of herbivorous insects using molecular methods. Insect Science: n/a-n/a . Ahead of print


Peris,S.; and Montelongo, T. 2014. Birds and small urban parks: a study in a high plateau city. Turkish Journal of Zoology 38 (3):316-325