Els interessos d’aquest grup de recerca van des de la sistemàtica i l’estudi de l'estructura de les comunitats dels crisomèlids, fins a l’estudi de l’especiació geogràfica i de l’estructura espacial de la diversitat genètica en un marc temporal (filogeografia), així com a la investigació de processos biològics com la hibridació, la unisexualitat o les associacions planta-hoste, sempre des del punt de vista de l’evolució. En els darrers anys, el grup de recerca s’ha centrat a estudiar les interaccions biològiques, incloent-hi l’estudi de la dieta dels escarabats herbívors, la organització de les comunitats d’escarabats i les seves relacions simbiòtiques amb bacteris.

Pàgina web: Gómez-Zurita Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Montagna, M.; Gómez-Zurita, J.; Giorgi, A.; Epis, S.; Lozzia, G.; and Bandi, C. 2014. Metamicrobiomics in herbivore beetles of the genus Cryptocephalus (Chrysomelidae): Towards the understanding of ecological determinants in insect symbiosis. Insect Science 22(3):340-52


Chaboo, C.S.; Frieiro-Costa, F.A.; Gómez-Zurita, J.; and Westerduijn, R. 2014. Origins and diversification of subsociality in leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Chrysomelinae). Journal of Natural History. 48 (37-38):2325-2367


Andújar, C.; Soria-Carrasco, VI; Serrano, J.; and Gómez-Zurita, J. 2014. Congruence test of molecular clock calibration hypotheses based on Bayes factor comparisons. Methods in Ecology and Evolution. 5 (3):226-242


Andújar, C.; Arribas, P.; Ruiz, C.; Serrano, J.; and Gómez-Zurita, J. 2014. Integration of conflict into integrative taxonomy: fitting hybridization in species delimitation of Mesocarabus (Coleoptera: Carabidae). Molecular Ecology. 23 (17):4344-4361