Han, So Jung

Support personnel
Personal de Suport a la Recerca
Comparative Genomics Lab

+34 933160818
sojung.han@upf.edu
Dr. Aiguader, 88 08003 Barcelona