Solé Morata, Neus

Predoctoral Researcher
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
Genomics of Individuality Lab

+34 93 316 0803
neus.sole@upf.edu
Dr. Aiguader, 88 08003 Barcelona