De manuel Montero, Marc

Predoctoral Researcher
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
Comparative Genomics Lab

+34 93 316 0864
marc.demanuel@upf.edu
Dr. Aiguader, 88 08003 Barcelona