Serra Vidal, Gerard

Predoctoral Researcher
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
Human Genome Diversity Lab

+34 933160803
gerard.serra@upf.edu
Dr. Aiguader, 88 08003 Barcelona