Els interessos del grup de recerca són analitzar el genoma humà per inferir els processos genòmics i poblacionals que n’expliquen la diversitat, i definir les conseqüències de la variabilitat genètica dels humans en les poblacions i des d’un punt de vista epidemiològic. Així, la recerca que duu a terme va més enllà de la diversitat del genoma humà i abraça la genètica de poblacions, la variació del genoma i la susceptibilitat a les malalties, així com l’evolució del genoma i les malalties.

Pàgina web: Comas Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Haber, M.;  Gauguier, D.;  Youhanna, S.;  [7 authros];  Bertranpetit, J.;  Tyler-Smith, C.;  Comas, D.;  Zalloua. P.A. 2013. Genome-Wide Diversity in the Levant Reveals Recent Structuring by Culture. PLoS Genetic. 9 (2):e1003316


Fadhlaoui-Zid, K.;  Haber, M.; Martínez-Cruz, B.; Zalloua, P.; Benammar Elgaaied, A.; Comas, D. 2013. Genome-Wide and Paternal Diversity Reveal a Recent Origin of Human Populations in North Africa. PLoS ONE. 8 (11):e80293


Brotherton, P.H; W.; Templeton, J.; Brandt, G.;[20 authors]; Bertranpetit, J.;   Comas, D.;  [3 authors];  Parida, L, : Vieira, P.P.;  Ziegle, J.S; for The Genographic Consortium. 2013. Neolithic mitochondrial haplogroup H genomes and the genetic origins of Europeans. Nat Commun. 4:1764


Botigue, L. R.; Henn, B. M.; Gravel, S.; [7 authors]; Bertranpetit, J.; Comas, D.; Bustamante, C. D. 2013. Gene flow from North Africa contributes to differential human genetic diversity in southern Europe. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 110 (29):11791-11796


Boattini, A.;  Martinez-Cruz, B.; Sarno, S.; Harmant, C.; [5 authors]; Quintana-Murci, L.; Comas, D.; Pettener, D.;  the Genographic, Consortium. 2013. Uniparental Markers in Italy Reveal a Sex-Biased Genetic Structure and Different Historical Strata. PLoS ONE. 8 (5):e65441