In this section you will find information on open national and international competitive calls related to the incorporation of human resources to research centres (predoctoral and postdoctoral fellowships, technical positions etc.) and also information related to specific positions open at IBE.

You will also find information on the research groups interested in presenting candidates to each call and information and links on the research groups where specific positions are offered.    

 

OPEN POSITIONS AT IBE

 

GESTOR DE PROJECTES DE RECERCA

L’oferta s’emmarca dins de la promoció de l’ocupació jove i implantació de la Garantia Juvenil en el marc del Garantía Juvenil 2019 CSIC (Ref. C19_CAT_IBE_001), la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu.

Titulació requerida: Grau en Administració i Direcció d'Empreses", "Grau en Biologia", "Grau en Biologia Ambiental", "Grau en Biologia humana", "Grau en Bioquímica", "Grau en Ciències Biomèdiques", "Grau en Ciències Experimentals", "Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública", "Grau en Dret", "Grau en Genètica", "Grau en Gestió i Administració Pública", "Grau en Informació i Documentació", "Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses" , "Llicenciat en Biologia", "Llicenciat en Biotecnologia", "Llicenciat en Ciències Ambientals", "Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració", "Llicenciat en Dret", "Llicenciat en Documentació" o "Llicenciat en Economia"

Tasques: Suport en la gestió de projectes de recerca: seguiment convocatòries, sol·licituds, control de la despesa, realització d'informes, justificacions de despeses, suport en la gestió i resposta a auditories, requeriments, reintegraments, i suport a la digitalització de documentació dels projectes de l' centre

Pla de formació: la persona adquirirà coneixements en:

 • Gestió de convocatòries: Generació de resums, terminis, documentació a presentar, etc.
  Preparació i revisió de pressupostos. Anàlisi de viabilitat.
 • Elaboració de fitxes resum per a projectes concedits: Duració de el projecte, pressupost, equip investigador, conceptes de despesa elegibles, etc.
 • Seguiment i control de la despesa: informes, justificacions.
 • Justificacions econòmiques periòdiques a les entitats finançadores
 • Gestió d'auditories, requeriments de reintegrament, etc.

S’ofereix: Contracte  en pràctiques de dos anys de durada (Grup Profesional I)

Termini: El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 26 de novembre

Requisits generals de la convocatòria i inscripció

 

TÈCNIC SUPERIOR SECRETARI/A DIRECCIÓ

L’oferta s’emmarca dins de la promoció de l’ocupació jove i implantació de la Garantia Juvenil en el marc del Garantía Juvenil 2019 CSIC (Ref. C19_CAT_IBE_002), la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu.

Titulació requerida: Titulat tècnic superior d’ asistencia a la direcció

Tasques: Organizar, gestionar, elaborar i transmetre  la informació procedent o amb destinació als òrgans executius, professionals i de gestió. Tasques de representació de l'Institut fomentant la cooperació i qualitat de les relacions internes i externes.

Pla de formació: la persona adquirirà coneixements en:

 • Administrar sistemes d'informació i arxiu, en suport convencional i informàtic
 • Organitzar i gestionar l'agenda i les comunicacions de la direcció, coordinant la seva activitat amb altres àrees o organitzacions.
 • Gestionar l'organització d'esdeveniments, reunions i altres actes corporatius, seguint normes i protocols establerts.
 • Desenvolupar tasques de relacions públiques mitjançant la cooperació amb altres instàncies internes i externes.
 • Realitzar presentacions de documents i informes, integrant textos, dades i gràfics, utilitzant aplicacions informàtiques.
 • Tramitar documents i comunicacions internes o externes
 • Elaborar documents i comunicacions a partir de directives rebudes, informació obtinguda i / o necessitats detectades.
 • Classificar, registrar i arxivar comunicacions i documents segons les tècniques apropiades i els paràmetres establerts a l'Institut

S’ofereix: Contracte  en pràctiques de dos anys de durada (Grup Profesional III)

Termini: El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 26 de novembre

Requisits generals de la convocatòria i inscripció

 

 

OPEN COMPETITIVE CALLS

There are presently no open calls for submissions.