Els interessos del grup de recerca són analitzar el genoma humà per inferir els processos genòmics i poblacionals que n’expliquen la diversitat, i definir les conseqüències de la variabilitat genètica dels humans en les poblacions i des d’un punt de vista epidemiològic. Així, la recerca que duu a terme va més enllà de la diversitat del genoma humà i abraça la genètica de poblacions, la variació del genoma i la susceptibilitat a les malalties, així com l’evolució del genoma i les malalties.

Pàgina web: Comas Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Meló, M.; Javed, A.; Pybus, M.; Zalloua, P.; Haber, M.; Comas, D.; [8 authors]; Calafell, F.; Bertranpetit, J.; The Genographic Consortium.  2012. Recombination gives a new insight in the effective population size and the history of the Old World human populations. Molecular Biology and Evolution 29 (1): 25-30.

Martínez-Cruz, B.; Harmant, C.; Platt, D.E.; [6 authors]; Oyharabal, B.; Quintana-Murci, L.; Comas, D. The Genographic Consortium [including J. Bertranpetit].  2012. Evidence of pre-Roman tribal genetic structure in Basques from uniparentally inherited markers. Molecular Biology and Evolution 29 (9): 2211-2222.

Martínez-Cruz, B.; Ioana, M.; Calafell, F.; [7 authors]; Plantiga, T.; van der Meer, J.W.M.; Comas, D.; Netea, M. The Genographic Consortium [including J. Bertranpetit]. 2012. Y-chromosome analysis in individuals bearing the Basarab name of the first dynasty of Wallachian kings. PLOS ONE 7 (7): e41803.

Lu, Y.; Wang, C.; Qin, Z.; Wen, B.; Farina, S.E.; Jin, L.; Li, H.; The Genographic Consortium [including D. Comas and J. Bertranpetit].  2012. Mitochondrial origin of the matrilocal Mosuo people in China. Mitochondrial DNA 23 (1): 13-19. PMID: 22295860.

Kang, L.; Lu, Y.; Wang, C.; Hu, K.; Chen, F.; Liu, K.; Li, S.; Jin, L.; Li, H.; The Genographic Consortium [including D. Comas and J. Bertranpetit].  2012.Y-chromosome O3 haplogroup diversity in Sino-Tibetan populations reveals two migration routes into the easternHimalayas. Annals of Human Genetics 76 (1): 92-99. PMID: 22111786.