Els interessos del grup de recerca són analitzar el genoma humà per inferir els processos genòmics i poblacionals que n’expliquen la diversitat, i definir les conseqüències de la variabilitat genètica dels humans en les poblacions i des d’un punt de vista epidemiològic. Així, la recerca que duu a terme va més enllà de la diversitat del genoma humà i abraça la genètica de poblacions, la variació del genoma i la susceptibilitat a les malalties, així com l’evolució del genoma i les malalties.

Pàgina web: Comas Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Mendizabal, I.; Valente, C.; Gusmao, A.; [4 authors]; Calafell, F.; Alvarez, L.; Amorim, A.; Gusmao, L.; Comas, D.; Prata, M.J. 2011. Reconstructing the Indian Origin and Dispersal of the European Roma: A Maternal Genetic PerspectivePLoS ONE 6: 1.

Martinez-Cruz, B.; Vitalis, R.; Segurel, L.; Austerlitz, F.; Georges, M.; Thery, S.; Quintana-Murci, L.; Hegay, T.; Aldashev, A.; Nasyrova, F.; Heyer, E. 2011. In the heartland of Eurasia: the multilocus genetic landscape of Central Asian populationsEuropean Journal of Human Genetics 19: 216-223.

Martinez-Cruz, B. 2011. Conservation genetics of Iberian raptors. Animal Biodiversity and Conservation 34.2: 341-353.

Martinez-Cruz, B. 2011. Conservation genetics of Iberian raptors. Animal Biodiversity and Conservation 34.2: 341-353.

Laayouni H.; Montanucci L.; Sikora M.; [6 authors]; Bosch E.; Comas D.; Navarro A.; Calafell F.; Casals F.; Bertranpetit J. 2011. Similarity in recombination rate estimates highly correlates with genetic differentiation in humansPLoS ONE 6(3): e17913. doi:10.1371/journal.pone.0017913.