Els interessos del grup de recerca són analitzar el genoma humà per inferir els processos genòmics i poblacionals que n’expliquen la diversitat, i definir les conseqüències de la variabilitat genètica dels humans en les poblacions i des d’un punt de vista epidemiològic. Així, la recerca que duu a terme va més enllà de la diversitat del genoma humà i abraça la genètica de poblacions, la variació del genoma i la susceptibilitat a les malalties, així com l’evolució del genoma i les malalties.

Pàgina web: Comas Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Arauna L.; Hellenthal G and Comas D. 2019. Dissecting human North African gene-flow into its western coastal surroundings. Biological Sciences. doi:org/10.1098/rspb.2019.0471

 


Mas-Sandoval A.; Arauna L.R.; Gouveia M.H.; Barreto M.L.; Horta B.L.; Lima-Costa M.F.; Pereira A.C.;  Salzano F.M.; Hunemeier T.; Tarazona-Santos E.; Bortolini M.C.and Comas D. 2019. Reconstructed Lost Native American Populations from Eastern Brazil Are Shaped by Differential Je/Tupi Ancestry. Genome Biol. Evol. 2593–2604.doi:10.1093/gbe/evz161
 


Viscardi L.H., Paixão-Côrtes V.R., Comas D., Salzano F.M., Rovaris D., Bau C.D., Amorim C.E.G., Bortolini M.C. 2018. Searching for ancient balanced polymorphisms shared between Neanderthals and modern humans. Genetics and Molecular Biology. 41(1):67-81 doi: 10.1590/1678-4685-gmb-2017-0308

Font-Porterias, N.; Solé-Morata, N.; Serra-Vidal, G.; Bekada, A.; Fadhlaoui-Zid, K.; Zalloua, P.; Calafell, F.; Comas, D. (2018) The genetic landscape of Mediterranean North African populations through complete mtDNA sequences. Annals of Human Biology. 45(1):98-104 doi: 10.1080/03014460.2017.1413133


Flores-Bello A.; Mas-Ponte D.; Rosu M.E.; Bosch E.; Calafell F.; Comas D. 2018. Sequence diversity of the Rh blood group system in Basques. European Journal of Human Genetics. : doi: 10.1038/s41431-018-0232-1