Els interessos del grup de recerca són analitzar el genoma humà per inferir els processos genòmics i poblacionals que n’expliquen la diversitat, i definir les conseqüències de la variabilitat genètica dels humans en les poblacions i des d’un punt de vista epidemiològic. Així, la recerca que duu a terme va més enllà de la diversitat del genoma humà i abraça la genètica de poblacions, la variació del genoma i la susceptibilitat a les malalties, així com l’evolució del genoma i les malalties.

Pàgina web: Comas Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Viscardi L.H., Paixão-Côrtes V.R., Comas D., Salzano F.M., Rovaris D., Bau C.D., Amorim C.E.G., Bortolini M.C. 2018. Searching for ancient balanced polymorphisms shared between Neanderthals and modern humans. Genetics and Molecular Biology. 41(1):67-81 doi: 10.1590/1678-4685-gmb-2017-0308

Font-Porterias, N.; Solé-Morata, N.; Serra-Vidal, G.; Bekada, A.; Fadhlaoui-Zid, K.; Zalloua, P.; Calafell, F.; Comas, D. (2018) The genetic landscape of Mediterranean North African populations through complete mtDNA sequences. Annals of Human Biology. 45(1):98-104 doi: 10.1080/03014460.2017.1413133


Flores-Bello A.; Mas-Ponte D.; Rosu M.E.; Bosch E.; Calafell F.; Comas D. 2018. Sequence diversity of the Rh blood group system in Basques. European Journal of Human Genetics. : doi: 10.1038/s41431-018-0232-1


Comas, D.; Luiselli, D.; Rickards, O. (2018) Human population genetics of the Mediterranean. Annals of Human Biology. 45(1):1-4 doi: 10.1080/03014460.2017.1416909


Solé-Morata, N.; García-Fernández, C.; Urasin, V.; Bekada, A.; Fadhlaoui-Zid, K.; Zalloua, P.; Comas, D. & Calafell, F. Whole Y-chromosome sequences reveal an extremely recent origin of the most common North African paternal lineage E-M183 (M81) Scientific Reports 7, Article number: 15941(2017) doi:10.1038/s41598-017-16271-y