Els interessos del grup de recerca són analitzar el genoma humà per inferir els processos genòmics i poblacionals que n’expliquen la diversitat, i definir les conseqüències de la variabilitat genètica dels humans en les poblacions i des d’un punt de vista epidemiològic. Així, la recerca que duu a terme va més enllà de la diversitat del genoma humà i abraça la genètica de poblacions, la variació del genoma i la susceptibilitat a les malalties, així com l’evolució del genoma i les malalties.

Pàgina web: Comas Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Martinez-Cruz, B.; Mendizabal, I.; Harmant, C.; [11 authors]; Bertranpetit, J.; Kalaydjieva, L.; Quintana-Murci, L.; Comas, D. 2016. Origins, admixture and founder lineages in European RomaEur J Hum Genet. 24(6):937-43.


Mallick, S.; Li, H.; Lipson, M.; [57 authors]; Comas, D.; [15 authors]; Kelso, J.; Patterson, N and Reich, D. 2016. The Simons Genome Diversity Project: 300 genomes from 142 diverse populations. Nature 538:201-206


Lobon. I.; Tucci, S.; de Manuel, M.; Ghirotto, S.; Benazzo, A.; Prado-Martinez, J.; Lorente-Galdos, B.; Nam, K.; Dabad, M.; Hernandez-Rodriguez, J.; Comas, D.; Navarro, A.; Schierup, M.H.; Andres, A.M.; Barbujani, G.; Hvilsom, C.; Marques-Bonet, T. (2016). Demographic History of the Genus Pan Inferred from Whole Mitochondrial Genome ReconstructionsGenome Biology and Evolution 8(6):2020-2030.

Lazaridis, I.; Nadel, D.; Rollefson, G.; [27 authors]; Comas, D.; [15 authors]; Torroni, A.; Wilson, J.F.; Yengo, L. 2016. Genomic insights into the origin of farming in the ancient Near East. Nautre 536(7617):419-424

Haber, M.; Mezzavilla, M.; Xue, Y.; Comas, D.; Gasparini, P.; Zalloua, P.; Tyler-Smith, C. (2016). Genetic evidence for an origin of the Armenians from Bronze Age mixing of multiple populationsEuropean Journal of Human Genetics 24(6):931-6