Els interessos del grup de recerca són analitzar el genoma humà per inferir els processos genòmics i poblacionals que n’expliquen la diversitat, i definir les conseqüències de la variabilitat genètica dels humans en les poblacions i des d’un punt de vista epidemiològic. Així, la recerca que duu a terme va més enllà de la diversitat del genoma humà i abraça la genètica de poblacions, la variació del genoma i la susceptibilitat a les malalties, així com l’evolució del genoma i les malalties.

Pàgina web: Comas Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Flesch, B.K.; Morar, B.; Comas, D.; Muñiz-Diaz, E.; Nogués, N and Kalaydjieva, L. 2016. The AQP1 del601G mutation in different European Romani (Gypsy) populations. Blood Transfus 14:580-581


Colobran, R.; Franco-Jarava, C.; Martín-Nalda, A.; Baena, N.; Gabau, E.; Padilla, N.; de la Cruz, X.; Pujol-Borrell, R.; Comas, D.; Soler-Palacín, P.; Hernández-González, M. (2016). Novel Mutations Causing C5 Deficiency in Three North-African FamiliesJournal of Clinical Immunology 36(4):338-296

Sudmant, P. H.; Mallick,S.; Nelson, B. J.; [22 authors]; Comas, D.; [21 authors]; Patterson, N.; Reich, D.; Eichler, E. E. 2015. Global diversity, population stratification, and selection of human copy-number variation.  Science 349(6253).


Sonay, T. B.; Carvalho,  T.; Robinson, M.; Greminger, M.; Krützen, M.; Comas, D.; Highnam, G.; Mittelman, D.; Shar, A.J.; Marques-Bonet, T.; Wagner, A. 2015. Tandem repeat variation in human and great ape populations and its impact on gene expression divergenceGenome Research 25: 1591-1599.


Sole-Morata, N.; Bertranpetit, J.; Comas, D.; Calafell, F. 2015. Y-chromosome diversity in Catalan surname samples: insights into surname origin and frequency. European Journal of Human Genetics 23(11): 1549-1557.