Els interessos del grup de recerca són analitzar el genoma humà per inferir els processos genòmics i poblacionals que n’expliquen la diversitat, i definir les conseqüències de la variabilitat genètica dels humans en les poblacions i des d’un punt de vista epidemiològic. Així, la recerca que duu a terme va més enllà de la diversitat del genoma humà i abraça la genètica de poblacions, la variació del genoma i la susceptibilitat a les malalties, així com l’evolució del genoma i les malalties.

Pàgina web: Comas Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Sonay, T. B.; Carvalho,  T.; Robinson, M.; Greminger, M.; Krützen, M.; Comas, D.; Highnam, G.; Mittelman, D.; Shar, A.J.; Marques-Bonet, T.; Wagner, A. 2015. Tandem repeat variation in human and great ape populations and its impact on gene expression divergenceGenome Research 25: 1591-1599.


Sole-Morata, N.; Bertranpetit, J.; Comas, D.; Calafell, F. 2015. Y-chromosome diversity in Catalan surname samples: insights into surname origin and frequency. European Journal of Human Genetics 23(11): 1549-1557.


Dobon, B.; Hassan, H.Y.; Laayouni, H.; Luisi, P.; Ricaño-Ponce, I.; Zhernakova, A.; Wijmenga, C.; Tahir, H.; Comas, D.; Netea, M.G.; Bertranpetit, J. 2015. The genetics of East African populations: a Nilo-Saharan component in the African genetic landscapeScientific Reports. 5.


Bekada, A.; Arauna, L. R.; Deba, T.; Calafell, F.; Benhamamouch, S.; Comas, D. 2015. Genetic Heterogeneity in Algerian Human Populations. Plos One 10(9): e0138453.


Solé-Morata, N.; Bertranpetit, J.; Comas, D.; and Calafell, F. 2014. Recent Radiation of R-M269 and High Y-STR Haplotype Resemblance Confirmed. Annals of Human Genetics 78 (4):253-254.