La principal línia de recerca d’aquest laboratori és estudiar la selecció natural i l’adaptació en humans i primats a través de l’anàlisi comparativa de genomes. Per fer-ho, s’analitza el rastre que la selecció natural ha deixat en els genomes i s’intenta encaixar la selecció natural dins d’un marc funcional molecular de rutes moleculars. El laboratori de Biologia dels Sistemes Evolutius estudia l’adaptació diferencial dins de les poblacions humanes, entre les quals hi ha diverses poblacions africanes, els romanís (en relació amb els romanesos i els indis) i els ximpanzés. El laboratori ha endegat un projecte per analitzar les seqüències haploides d’una mostra d’individus de tots els grups de pigmeus del sud-est asiàtic.

Pàgina web: Bertranpetit Lab

 

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Walsh S.; Izquierdo-Serra M.; Acosta S.; Edo A.; Lloret M.; Moret R.; Bosch E.; Oliva B.; Bertranpetit J. and  Fernández-Fernández J.M. 2020. Adaptive selection drives TRPP3 loss-of-function in an Ethiopian population. Scientific Reports. 10(1):20999. doi: 10.1038/s41598-020-78081-z.


Walsh S.; Pagani L.; Xue Y.; Laayouni H.; Tyler-Smith C. and Bertranpetit J. 2020. Positive selection in admixed populations from Ethiopia. BMC Genet. 21(Suppl1):108 doi: 10.1186/s12863-020-00908-5.


García-Fernández C.; Font-Porterias N.; Kučinskas V.; Sukarova-Stefanovska E.; Pamjav H.; Makukh H.; Dobon B.; Bertranpetit J.; Netea M.G.; Calafell F. and Comas D. 2020. Sex-biased patterns shaped the genetic history of Roma. Sci Rep. 10(1):14464 doi: 10.1038/s41598-020-71066-y. Author Correction: Sci Rep. 10(1):18142 doi: 10.1038/s41598-020-75277-1.


Dobon B.; Ter Horst R.; Laayouni H.; Mondal M.; Bianco E.; Comas D.; Ioana M.; Bosch E.; Bertranpetit J. and Netea M.G.  2020. The shaping of immunological responses through natural selection after the Roma Diaspora. Sci Rep. 10(1):16134 doi: 10.1038/s41598-020-73182-1.


Bianco E.; Laval G.; Font-Porteries N.; …[ 9 authors ] … Bertranpetit J.; Calafell F.; Comas D. 2020. Recent common origin, reduced population size, and marked admixture have shaped European Roma genomes. Molecular Biology and Evolution.  doi.org/10.1093/molbev/msaa156