La principal línia de recerca d’aquest laboratori és estudiar la selecció natural i l’adaptació en humans i primats a través de l’anàlisi comparativa de genomes. Per fer-ho, s’analitza el rastre que la selecció natural ha deixat en els genomes i s’intenta encaixar la selecció natural dins d’un marc funcional molecular de rutes moleculars. El laboratori de Biologia dels Sistemes Evolutius estudia l’adaptació diferencial dins de les poblacions humanes, entre les quals hi ha diverses poblacions africanes, els romanís (en relació amb els romanesos i els indis) i els ximpanzés. El laboratori ha endegat un projecte per analitzar les seqüències haploides d’una mostra d’individus de tots els grups de pigmeus del sud-est asiàtic.

Pàgina web: Bertranpetit Lab

 

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Bianco E.; Laval G.; Font-Porteries N.; …[ 9 authors ] … Bertranpetit J.; Calafell F.; Comas D. 2020. Recent common origin, reduced population size, and marked admixture have shaped European Roma genomes. Molecular Biology and Evolution.  doi.org/10.1093/molbev/msaa156

 


Mondal  M.;Bertranpetit J.; Lao O. 2019. Approximate Bayesian computation with deep learning supports a third archaic introgression in Asia and Oceania. Nature comucications. 10(1):246 doi: 10.1038/s41467-018-08089-7.


Dobon B.; Rossell C.; Walsh S.; Bertranpetit J. 2019. Is there adaptation in the human genome for taste perception and phase i biotransformation?. BMC Evolutionary Biology. 19(1):39 doi: 10.1186/s12862-019-1366-7


Dobon B.; Montanucci L.; Peretó J.; Bertranpetit J. and Laayouni H. 2019. Gene connectivity and enzyme evolution in the human metabolic network. Biology Direct. 17 doi:org/10.1186/s13062-019-0248-7


Nye J.; Laayouni H.; Kuhlwilm M.; Mondal M.; Marques-Bonet T.; Bertranpetit J. 2018. Selection in the Introgressed Regions of the Chimpanzee Genome. Genome biology and evolution. 10(4):1132-1138 doi: 10.1093/gbe/evy077