La principal línia de recerca d’aquest laboratori és estudiar la selecció natural i l’adaptació en humans i primats a través de l’anàlisi comparativa de genomes. Per fer-ho, s’analitza el rastre que la selecció natural ha deixat en els genomes i s’intenta encaixar la selecció natural dins d’un marc funcional molecular de rutes moleculars. El laboratori de Biologia dels Sistemes Evolutius estudia l’adaptació diferencial dins de les poblacions humanes, entre les quals hi ha diverses poblacions africanes, els romanís (en relació amb els romanesos i els indis) i els ximpanzés. El laboratori ha endegat un projecte per analitzar les seqüències haploides d’una mostra d’individus de tots els grups de pigmeus del sud-est asiàtic.

Pàgina web: Bertranpetit Lab

 

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Invergo, B.;  Montanucci, L.;  Laayouni , H.;  Bertranpetit. J. 2013. A system-level, molecular evolutionary analysis of mammalian phototransduction. BMC Evolutionary Biology. 13 (1):52


Haber, M.;  Gauguier, D.;  Youhanna, S.;  [7 authros];  Bertranpetit, J.;  Tyler-Smith, C.;  Comas, D.;  Zalloua. P.A. 2013. Genome-Wide Diversity in the Levant Reveals Recent Structuring by Culture. PLoS Genetic. 9 (2):e1003316


Cagliani, R; Guierini F. R.; Rubio-Acero, R;[8 authors];Sikora, M; Casals, F; Comi, G. P; Bresolin, N; Cáceres, M; Clerici, M; Sironi, M. 2013. Long-Standing Balancing Selection in the THBS4 Gene: Influence on Sex-Specific Brain Expression and Gray Matter Volumes in Alzheimer Disease. Human Mutation. 34 (5):743-753


Brotherton, P.H; W.; Templeton, J.; Brandt, G.;[20 authors]; Bertranpetit, J.;   Comas, D.;  [3 authors];  Parida, L, : Vieira, P.P.;  Ziegle, J.S; for The Genographic Consortium. 2013. Neolithic mitochondrial haplogroup H genomes and the genetic origins of Europeans. Nat Commun. 4:1764


Botigue, L. R.; Henn, B. M.; Gravel, S.; [7 authors]; Bertranpetit, J.; Comas, D.; Bustamante, C. D. 2013. Gene flow from North Africa contributes to differential human genetic diversity in southern Europe. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 110 (29):11791-11796