El grup estudia diferents aspectes de la diversitat genètica humana, inclosos tant l’arquitectura de la predisposició genètica a malalties complexes com la de l’adaptació humana. Amb aquesta finalitat, analitzem dades genòmiques de casos i controls o de poblacions geogràficament diverses, i apliquem diferents mètodes d’associació de variants rares i de detecció de selecció. Fent servir prediccions in silico, tècniques de biologia molecular i dades fenotípiques, el grup de Genètica evolutiva de poblacions pretén elucidar les variants genètiques i els fenotips moleculars que es troben en la base funcional de diverses adaptacions humanes.

Pàgina web: Bosch Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Gil E.; Fedetz M.; Eixarch H.;...[ 12 authors ]...; Bosch E.; Navarro A.; Alcina A.; Montalban X.; Matesanz F. and Comabella M 2020. A New Risk Variant for Multiple Sclerosis at 11q23.3 Locus Is Associated with Expansion of CXCR5+ Circulating Regulatory T Cells.. Journal of clinical Medicine. 9(3)  doi: 10.3390/jcm9030625.


Gil-Varea E; Spataro N; Villar L.M.; Tejeda-Velarde A.; Midaglia L.; Matesanz F.; Malhotra S.; Eixarch H.; Patsopoulos N.; Fernández Ó.; Oliver-Martos B.; Saiz A. Llufriu S.; Ramió-Torrentà L.; Quintana E.; Izquierdo G.; Alcina A.; Bosch E.; Navarro A.; Montalban X.; Comabella M. 2020. Targeted resequencing reveals rare variants enrichment in multiple sclerosis susceptibility genes.. Human Mutation. doi: 10.1002/humu.24016


Urnikyte A.; Flores-Bello A.; Mondal M.; Molyte A.; Comas D.; Calafell F.; Bosch E.; Kučinskas V.   2019. Patterns of genetic structure and adaptive positive selection in the Lithuanian population from high-density SNP data. Scientific Reports. 9163 doi: doi: 10.1038/s41598-019-45746-3

Flores-Bello A.; Mas-Ponte D.; Rosu M.E.; Bosch E.; Calafell F.; Comas D. 2018. Sequence diversity of the Rh blood group system in Basques. European Journal of Human Genetics. : doi: 10.1038/s41431-018-0232-1


Buxade M., Encabo H.H., Riera‑Borrull M., Quintana‑Gallardo L., Lopez‑Cotarelo P., Tellechea M., Martínez‑Martínez S., Redondo J.M., Martín‑Caballero J., Flores J.M., Bosch E., Rodriguez‑Fernández J.L., Aramburu J., Lopez‑Rodriguez C. 2018. Macrophage-specific MHCII expression is regulated by a remote Ciita enhancer controlled by NFAT5. Journal of Experimental Medicine. 215(11):2901-2918 doi: 10.1084/jem.20180314


— 5 Elements por pàgina
S'estan mostrant 1 - 5 de 22 resultats.