El grup estudia diferents aspectes de la diversitat genètica humana, inclosos tant l’arquitectura de la predisposició genètica a malalties complexes com la de l’adaptació humana. Amb aquesta finalitat, analitzem dades genòmiques de casos i controls o de poblacions geogràficament diverses, i apliquem diferents mètodes d’associació de variants rares i de detecció de selecció. Fent servir prediccions in silico, tècniques de biologia molecular i dades fenotípiques, el grup de Genètica evolutiva de poblacions pretén elucidar les variants genètiques i els fenotips moleculars que es troben en la base funcional de diverses adaptacions humanes.

Pàgina web: Bosch Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Carnero-Montoro, E.; Bonet, L.; Engelken, J.; Bielig, T.; Martínez-Florensa, M.; Lozano, F.; Bosch, E.  2012. Evolutionary and functional evidence for positive selection at the human CD5 immune receptor gene. Molecular Biology and Evolution 29 (2): 811-823.

Gazave E, D. F.; Morcillo-Suarez C.; Petit-Marty N.; [5 authors]; Bosch E.; Baker C.; Marquès-Bonet T.; Eichler EE.; Navarro A. 2011. Copy number variation analysis in the great apes reveals species-specific patterns of structural variationGenome Research 21: 1626-1639.

Laayouni H.; Montanucci L.; Sikora M.; [6 authors]; Bosch E.; Comas D.; Navarro A.; Calafell F.; Casals F.; Bertranpetit J. 2011. Similarity in recombination rate estimates highly correlates with genetic differentiation in humansPLoS ONE 6(3): e17913. doi:10.1371/journal.pone.0017913.

Myles, S.; Lea, R. A.; Ohashi, J.; [3 authors]; Engelken, J.; [4 authors]; Inaoka, T.; Matsumura, Y.; Stoneking, M. 2011. Testing the thrifty gene hypothesis: the Gly482Ser variant in PPARGC1A is associated with BMI in Tongans. BMC Medical Genetics 12: 10.

Delgado, J.; Bielig, T.; Bonet, L.; Carnero-Montoro, E.; Puente, X.S.; Colomer, D.; Bosch, E.; Campo, E.; Lozano, F. 2017. Impact of the functional CD5 polymorphism A471V on the response of chronic lymphocytic leukaemia to conventional chemotherapy regimensBritish Journal of Haematology 177(1):147-150

— 5 Elements por pàgina
S'estan mostrant 1 - 5 de 17 resultats.