El grup estudia diferents aspectes de la diversitat genètica humana, inclosos tant l’arquitectura de la predisposició genètica a malalties complexes com la de l’adaptació humana. Amb aquesta finalitat, analitzem dades genòmiques de casos i controls o de poblacions geogràficament diverses, i apliquem diferents mètodes d’associació de variants rares i de detecció de selecció. Fent servir prediccions in silico, tècniques de biologia molecular i dades fenotípiques, el grup de Genètica evolutiva de poblacions pretén elucidar les variants genètiques i els fenotips moleculars que es troben en la base funcional de diverses adaptacions humanes.

Pàgina web: Bosch Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Font-Porterias N, Caro-Consuegra R, Lucas-Sánchez M, Lopez M, Giménez A, Carballo A, Bosch E, Calafell F, Quintana-Murci L, Comas D. 2021. The counteracting effects of demography on functional genomic variation: the Roma paradigm. Molecular Biology and Evolution. DOI: 10.1093/molbev/msab070. 

Walsh S.; Izquierdo-Serra M.; Acosta S.; Edo A.; Lloret M.; Moret R.; Bosch E.; Oliva B.; Bertranpetit J. and  Fernández-Fernández J.M. 2020. Adaptive selection drives TRPP3 loss-of-function in an Ethiopian population. Scientific Reports. 10(1):20999. doi: 10.1038/s41598-020-78081-z.


Muntané G.; Farré X.; Bosch E.; Martorell L.; Navarro A. and Vilella E. 2020. The shared genetic architecture of schizophrenia, bipolar disorder and lifespan. uman Genetics.  doi: 10.1007/s00439-020-02213-8


Gil E.; Fedetz M.; Eixarch H.;...[ 12 authors ]...; Bosch E.; Navarro A.; Alcina A.; Montalban X.; Matesanz F. and Comabella M 2020. A New Risk Variant for Multiple Sclerosis at 11q23.3 Locus Is Associated with Expansion of CXCR5+ Circulating Regulatory T Cells.. Journal of clinical Medicine. 9(3)  doi: 10.3390/jcm9030625.


Gil-Varea E; Spataro N; Villar L.M.; Tejeda-Velarde A.; Midaglia L.; Matesanz F.; Malhotra S.; Eixarch H.; Patsopoulos N.; Fernández Ó.; Oliver-Martos B.; Saiz A. Llufriu S.; Ramió-Torrentà L.; Quintana E.; Izquierdo G.; Alcina A.; Bosch E.; Navarro A.; Montalban X.; Comabella M. 2020. Targeted resequencing reveals rare variants enrichment in multiple sclerosis susceptibility genes.. Human Mutation. doi: 10.1002/humu.24016


— 5 Elements por pàgina
S'estan mostrant 1 - 5 de 26 resultats.