El grup estudia diferents aspectes de la diversitat genètica humana, inclosos tant l’arquitectura de la predisposició genètica a malalties complexes com la de l’adaptació humana. Amb aquesta finalitat, analitzem dades genòmiques de casos i controls o de poblacions geogràficament diverses, i apliquem diferents mètodes d’associació de variants rares i de detecció de selecció. Fent servir prediccions in silico, tècniques de biologia molecular i dades fenotípiques, el grup de Genètica evolutiva de poblacions pretén elucidar les variants genètiques i els fenotips moleculars que es troben en la base funcional de diverses adaptacions humanes.

Pàgina web: Bosch Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Spataro, N.; Calafell, F.; Cervera-Carles, L.; [6 authors]; Navarro, A.; iClarimón, J.; Bosch, E. 2015. Mendelian genes for Parkinson's disease contribute to the sporadic forms of the disease. Human Molecular Genetics 24(7): 2023-2034.


Santpere, G.; Carnero-Montoro., E.; Petit, N.; [5 authors]; Dopazo, H.; Navarro, A.; Bosch, E. 2015. Analysis of Five Gene Sets in Chimpanzees Suggests Decoupling between the Action of Selection on Protein-Coding and on Noncoding Elements. Genome Biology and Evolution 7(6): 1490-1505.


Engelken, J.; Carnero-Montoro, E.; Pybus, M.; Andrews, G.K.; Lalueza-Fox, C.; Comas, D.; Sekler, I.; de la Rasilla, M.; Rosas, A.; Stoneking, M.; Valverde, M.A.; Vicente, R.; and Bosch, E. 2014. Extreme Population Differences in the Human Zinc Transporter ZIP4 (SLC39A4) Are Explained by Positive Selection in Sub-Saharan Africa. PLoS Genet. 10 (2):e1004128


Cenit, M.C.; Martínez-Florensa, M.; Consuegra, M.; [13 authors]; Bosch, E.; Martín, J.; and Lozano, F. 2014. Analysis of Ancestral and Functionally Relevant CD5 Variants in Systemic Lupus Erythematosus Patients. Plos One 9(11): e113090.


Sturm, S.;  Engelken, J.; Gruber, A.; Vugrinec, S.; G Kroth, P.; Adamska, I.; Lavaud, J. 2013. A novel type of light-harvesting antenna protein of red algal origin in algae with secondary plastids. BMC Evolutionary Biology. 13 (1):159


— 5 Elements por pàgina
S'estan mostrant 16 - 20 de 26 resultats.