El grup estudia diferents aspectes de la diversitat genètica humana, inclosos tant l’arquitectura de la predisposició genètica a malalties complexes com la de l’adaptació humana. Amb aquesta finalitat, analitzem dades genòmiques de casos i controls o de poblacions geogràficament diverses, i apliquem diferents mètodes d’associació de variants rares i de detecció de selecció. Fent servir prediccions in silico, tècniques de biologia molecular i dades fenotípiques, el grup de Genètica evolutiva de poblacions pretén elucidar les variants genètiques i els fenotips moleculars que es troben en la base funcional de diverses adaptacions humanes.

Pàgina web: Bosch Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Spataro, N.;  Farfan, M.; Albarral, V.;  Sanglas, A.;  Lorén, J.G.;  Fusté, MC.;  Bosch, E. 2013. Draft GenomeSequence of Aeromonos molluscorum Strain 848T, Isolated from Bivalve MollucsGenome Announcements. 1 (3):e00382


Farfán, M.;  Spataro, Ni.; Sanglas, A.; Albarral, V.; Lorén, J. G.; Bosch, E.; Fusté, M. Carmen. 2013. Draft Genome Sequence of the Aeromonas diversa Type Strain. Genome Announcements. 1 (3)


Carnero-Montoro, E.; Bonet, L.; Engelken, J.; Bielig, T.; Martínez-Florensa, M.; Lozano, F.; Bosch, E.  2012. Evolutionary and functional evidence for positive selection at the human CD5 immune receptor gene. Molecular Biology and Evolution 29 (2): 811-823.

Myles, S.; Lea, R. A.; Ohashi, J.; [3 authors]; Engelken, J.; [4 authors]; Inaoka, T.; Matsumura, Y.; Stoneking, M. 2011. Testing the thrifty gene hypothesis: the Gly482Ser variant in PPARGC1A is associated with BMI in Tongans. BMC Medical Genetics 12: 10.

Laayouni H.; Montanucci L.; Sikora M.; [6 authors]; Bosch E.; Comas D.; Navarro A.; Calafell F.; Casals F.; Bertranpetit J. 2011. Similarity in recombination rate estimates highly correlates with genetic differentiation in humansPLoS ONE 6(3): e17913. doi:10.1371/journal.pone.0017913.

— 5 Elements por pàgina
S'estan mostrant 21 - 25 de 26 resultats.