Algunes de les qüestions que intenta respondre el grup de Genòmica de la individualitat són: Què hi ha als genomes que ens fa ser com som? Què ens diu de la nostra ascendència? Com afecta la nostra susceptibilitat a les malalties? Com pot això aplicar-se a la pràctica (per exemple, en la genètica forense)? En concret, la recerca que duu a terme aquest grup se centra en l’estructura genètica, els contactes i, molt especialment, en poblacions aïllades geogràficament o socialment, de les dues bandes del Mediterrani occidental.

Pàgina web: Calafell Lab

 

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Biagini SA.; Solé-Morata N.; Matisoo-Smith E.; Zalloua P.; Comas D.; Calafell F. 2019. People from Ibiza: an unexpected isolate in the Western Mediterranean.. Eur J Hum Genet. doi: 10.1038/s41431-019-0361-1


Zalloua P.; Collins CJ.; Gosling A.; Biagini SA.; Costa B.; Kardailsky O.; Nigro L.; Khalil W.; Calafell F.; Matisoo-Smith E 2018. Ancient DNA of Phoenician remains indicates discontinuity in the settlement history of Ibiza.. Sci Rep. 8(1):17567 doi: 10.1038/s41598-018-35667-y.


Larmuseau, M.H.D.; Calafell, F.; Princen, S.A.; Decorte, R.; Soen, V. (2018) The black legend on the Spanish presence in the low countries: Verifying shared beliefs on genetic ancestry. American Journal of Physical Anthropology: doi: 10.1002/ajpa.23409


Font-Porterias, N.; Solé-Morata, N.; Serra-Vidal, G.; Bekada, A.; Fadhlaoui-Zid, K.; Zalloua, P.; Calafell, F.; Comas, D. (2018) The genetic landscape of Mediterranean North African populations through complete mtDNA sequences. Annals of Human Biology. 45(1):98-104 doi: 10.1080/03014460.2017.1413133


Flores-Bello A.; Mas-Ponte D.; Rosu M.E.; Bosch E.; Calafell F.; Comas D. 2018. Sequence diversity of the Rh blood group system in Basques. European Journal of Human Genetics. : doi: 10.1038/s41431-018-0232-1


S'estan mostrant 1 - 5 de 40 resultats.