Algunes de les qüestions que intenta respondre el grup de Genòmica de la individualitat són: Què hi ha als genomes que ens fa ser com som? Què ens diu de la nostra ascendència? Com afecta la nostra susceptibilitat a les malalties? Com pot això aplicar-se a la pràctica (per exemple, en la genètica forense)? En concret, la recerca que duu a terme aquest grup se centra en l’estructura genètica, els contactes i, molt especialment, en poblacions aïllades geogràficament o socialment, de les dues bandes del Mediterrani occidental.

Pàgina web: Calafell Lab

 

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Batini, C.; Lopes, J.; Behar, D. M.; Calafell, F.; [3 authors]; Spedini, G.; Destro-Bisol, G.; Comas, D. 2011. Insights into the demographic history of African Pygmies from complete mitochondrial genomesMolecular Biology and Evolution 28: 1099-1110.

Bertinetto, F.E.; Calafell, F.; Roggero, S.; [6 authors]Savoldi, G.; Schena, P.;Amoroso, A. on behalf of the European IgA hropathy Consortium. 2011.  Search for genetic association between IgA nephropathy and candidate genes selected by function or by gene mapping at loci IGAN2 and IGAN3Nephrololy Dialysis Transplantation  0: 1-10. Ahead of print; doi: 10.1093/ndt/gfr633

Garcia-Garcer, M.; Coscoll, M.; Garcia-Etxebarria, K.; Martín-Caballero, J.; González-Candelas, F.; Latorre, A.; Calafell, F.  (2012). Staphylococcus prevails in the skin microbiota of long-term immunodeficient mice. Environmental Microbiology 14:2087-2098.

Javed, A.; Mel, M.; Pybus, M.; Zalloua, P.; Haber, M.; Comas, D.; [7 authors]; Bertranpetit, J.; Calafell, F.; Parida, L. The Genographic Consortium.  2012.Recombination networks as genetic markers: a human variation study of the Old World. Human Genetics 131 (4): 601-613.

Martínez-González, L.J.; Álvarez, J.; Albardaner, F.; Rickards, O.; Martínez-Labarga, C.; Calafell, F.; Lorente, J.A.  2012. Surname and Y chromosome in Southern Europe: a case study with Colom/Colombo. European Journal of Human Genetics 20: 211-216.

S'estan mostrant 1 - 5 de 37 resultats.