Algunes de les qüestions que intenta respondre el grup de Genòmica de la individualitat són: Què hi ha als genomes que ens fa ser com som? Què ens diu de la nostra ascendència? Com afecta la nostra susceptibilitat a les malalties? Com pot això aplicar-se a la pràctica (per exemple, en la genètica forense)? En concret, la recerca que duu a terme aquest grup se centra en l’estructura genètica, els contactes i, molt especialment, en poblacions aïllades geogràficament o socialment, de les dues bandes del Mediterrani occidental.

Pàgina web: Calafell Lab

 

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Larmuseau, M.H.D.; Calafell, F.; Princen, S.A.; Decorte, R.; Soen, V. (2018) The black legend on the Spanish presence in the low countries: Verifying shared beliefs on genetic ancestry. American Journal of Physical Anthropology. (): doi: 10.1002/ajpa.23409


Font-Porterias, N.; Solé-Morata, N.; Serra-Vidal, G.; Bekada, A.; Fadhlaoui-Zid, K.; Zalloua, P.; Calafell, F.; Comas, D. (2018) The genetic landscape of Mediterranean North African populations through complete mtDNA sequences. Annals of Human Biology. 45(1):98-104 doi: 10.1080/03014460.2017.1413133


Flores-Bello A.; Mas-Ponte D.; Rosu M.E.; Bosch E.; Calafell F.; Comas D. 2018. Sequence diversity of the Rh blood group system in Basques. European Journal of Human Genetics. (): doi: 10.1038/s41431-018-0232-1


Villaescusa, P.; Illescas, M.J.; Valverde, L.; Baeta, M.; Nuñez, C.; Martínez-Jarreta, B.; Zarrabetia, M.T.; Calafell, F.; de Pancorbo, M.M. 2017. Characterization of the Iberian Y chromosome haplogroup R-DF27 in Northern Spain. Forensic science international. 27: 142-148


Solé-Morata, N.; García-Fernández, C.; Urasin, V.; Bekada, A.; Fadhlaoui-Zid, K.; Zalloua, P.; Comas, D. & Calafell, F. Whole Y-chromosome sequences reveal an extremely recent origin of the most common North African paternal lineage E-M183 (M81) Scientific Reports 7, Article number: 15941(2017) doi:10.1038/s41598-017-16271-y


S'estan mostrant 1 - 5 de 38 resultats.