Gràcies a les filogènies de rèptils i amfibis, el grup de recerca estudia com la biodiversitat es genera i es mantén. També n’estudia els patrons biogeogràfics i evolutius amb l’objectiu de revisar la taxonomia de rèptils i amfibis, així com per conservar-los. Tot i que la recerca que duu a terme inclou una gran diversitat de grups de rèptils i amfibis, el seu principal interès són les faunes de la conca del Mediterrani i Aràbia, incloent-hi algunes illes oceàniques i continentals, com és el cas de les Illes Canàries, Cap Verd i l’Arxipèlag de Socotra.

Pàgina web: Carranza Lab

 

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Vasconcelos R.; Razgour O.; Tarroso P.; Fasola M.; Carranza S.; Alves P.C. 2018. Combining molecular and landscape tools for targeting evolutionary processes in reserve design: An approach for islands. PLoS ONE. 13(7):1DUMMY- doi: 10.1371/journal.pone.0200830

 


Valbuena-Ureña E.; Oromi N.; Soler-Membrives A.; Carranza S.; Amat F.; Camarasa S.; Denoël M.; Guillaume O.; Sanuy D.; Loyau A.; Schmeller D.S.; Steinfartz S. 2018. Jailed in the mountains: Genetic diversity and structure of an endemic newt species across the Pyrenees. PLoS ONE. 13(8): e0200214 doi: 10.1371/journal.pone.0200214


Tamar, K.; Metallinou, M.; Wilms, T.; Schmitz, A.; Crochet, P.-A.; Geniez, P.; Carranza, S. 2018. Evolutionary history of spiny-tailed lizards (Agamidae: Uromastyx) from the Saharo-Arabian region. Zoologica Scripta. 47(2):159-173 doi: 10.1111/zsc.12266


Tallowin, O.J.S.; Tamar, K.; Meiri, S.; Allison, A.; Kraus, F.; Richards, S.J.; Oliver, P.M. (2018) Early insularity and subsequent mountain uplift were complementary drivers of diversification in a Melanesian lizard radiation (Gekkonidae: Cyrtodactylus). Molecular Phylogenetics and Evolution. 125:29-39 doi: 10.1016/j.ympev.2018.03.020


Sindaco R.; Simó-Riudalbas M.; Sacchi R.; Carranza S. 2018. Systematics of the Mesalina guttulata species complex (Squamata: Lacertidae) from Arabia with the description of two new species. Zootaxa. 4429(3):513-547 doi: 10.11646/zootaxa.4429.3.4