Gràcies a les filogènies de rèptils i amfibis, el grup de recerca estudia com la biodiversitat es genera i es mantén. També n’estudia els patrons biogeogràfics i evolutius amb l’objectiu de revisar la taxonomia de rèptils i amfibis, així com per conservar-los. Tot i que la recerca que duu a terme inclou una gran diversitat de grups de rèptils i amfibis, el seu principal interès són les faunes de la conca del Mediterrani i Aràbia, incloent-hi algunes illes oceàniques i continentals, com és el cas de les Illes Canàries, Cap Verd i l’Arxipèlag de Socotra.

Pàgina web: Carranza Lab

 

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Valbuena-Ureña, E.; Steinfartz, S.; and Carranza, S. 2014. Characterization of microsatellite loci markers for the critically endangered Montseny brook newt (Calotriton arnoldi). Conservation Genetics Resources 6 (2):263-265


Vasconcelos, R.; Lopes, E.; and Martins, B.H. 2014. Agama agama: a charter tourist in the Cape Verde Islands? African Journal of Herpetology 63 (1):34-46.


Vences, M.; de Pous, P.; Nicolas, V.; Díaz-Rodríguez, J.; Donaire, D.; Hugemann, K.; Hauswaldt, J.S.; Amat, F.; Barnestein J.A.M.; Bogaerts, S.; Bouazza, A.; Carranza, S.; Galán, P.; González de la Vega, J.P.; Joger; U.; Lansari, A., El Mouden E.H.; Ohler, A.; Sanuy, D.; Slimani T.; and Tejedo, M. 2014. New insights on phylogeography and distribution of painted frogs ( Discoglossus) in northern Africa and the Iberian Peninsula. Amphibia-Reptilia 35:305-302


Vences, M.; Sánchez, E.; Hauswaldt, J.S.; Eikelmann, D.; Rodríguez, A.; Carranza, S.; Donaire, D.; Gehara, M.; Helfer, V.; Lötters, S.; Werner, P.; Schulz, S.; and Steinfartz, S. 2014. Nuclear and mitochondrial multilocus phylogeny and survey of alkaloid content in true salamanders of the genus Salamandra (Salamandridae). Molecular Phylogenetics and Evolution 73 (0):208-216