L’aplicació de les anàlisis filogenètiques i genòmiques en l’estudi de la biodiversitat i l’evolució animal,  amb un enfocament específic en mamífers, és l’objectiu principal del grup de recerca de Filogènia i filogeografia de mamífers. Mitjançant l’ús de tècniques d’ultraseqüenciació i d’eines bioinformàtiques avançades s’analitza la divergència poblacional i el procés d’especiació en diferents complexos d’espècies per obtenir una millor descripció de la nostra diversitat biològica. Aquestes metodologies modernes també són utilitzades per estudiar les relacions de parentiu i de connectivitat entre poblacions en algunes espècies de gran importància per a la conservació, com és el cas de l’almesquera.

Pàgina web: Castresana Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Escoda L.; Fernández-González Á.; Castresana J. 2019. Quantitative analysis of connectivity in populations of a semi-aquatic mammal using kinship categories and network assortativity. Molecular Ecology Resources. 19(2):310-326 doi: 10.1111/1755-0998.12967


Querejeta M.; Castresana J. 2018. Evolutionary history of the endemic water shrew Neomys anomalus: Recurrent phylogeographic patterns in semi-aquatic mammals of the Iberian Peninsula. Ecology and Evolution. 8(20):10138-10146 doi: 10.1002/ece3.4487

Hawlitschek O.; Fernández-González A.; Balmori-de la Puente A.; Castresana J. 2018. A pipeline for metabarcoding and diet analysis from fecal samples developed for a small semi-aquatic mammal. PLoS ONE. 13(8): e0201763 doi: 10.1371/journal.pone.0201763


Querejeta, M.;Fernández-González, A.;Romero, R.;Castresana, J. 2017. Postglacial dispersal patterns and mitochondrial genetic structure of the Pyrenean desman (Galemys pyrenaicus) in the northwestern region of the Iberian Peninsula. Ecology and Evolution . 7(12):4486-4495


— 5 Elements por pàgina
S'estan mostrant 1 - 5 de 13 resultats.