L’aplicació de les anàlisis filogenètiques i genòmiques en l’estudi de la biodiversitat i l’evolució animal,  amb un enfocament específic en mamífers, és l’objectiu principal del grup de recerca de Filogènia i filogeografia de mamífers. Mitjançant l’ús de tècniques d’ultraseqüenciació i d’eines bioinformàtiques avançades s’analitza la divergència poblacional i el procés d’especiació en diferents complexos d’espècies per obtenir una millor descripció de la nostra diversitat biològica. Aquestes metodologies modernes també són utilitzades per estudiar les relacions de parentiu i de connectivitat entre poblacions en algunes espècies de gran importància per a la conservació, com és el cas de l’almesquera.

Pàgina web: Castresana Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Balmori-de la Puente A.; Nores C.; Román J.; Fernández-González A.; Aymerich P.; Gosálbez J.; Escoda L.; Castresana J. 2020. Size increase without genetic divergence in the Eurasian water shrew Neomys fodiens. Scientific reports. 10(1):2298 doi: 10.1038/s41598-020-58289-9

Escoda L, Fernández-González Á, Castresana J. 2019. Quantitative analysis of connectivity in populations of a semi-aquatic mammal using kinship categories and network assortativity. Molecular Ecology Resources, 19(2):310-326. DOI:10.1111/1755-0998.12967


Balmori-de la Puente A, Nores C, Román J, Fernández-González A, Aymerich P, Gosálbez J, Escoda L, Castresana J. 2019. Size increase without genetic divergence in the Eurasian water shrew Neomys fodiens. Scientific reports, 9: 17375. DOI:10.1038/s41598-019-53891-y.


Querejeta M, Castresana J. 2018. Evolutionary history of the endemic water shrew Neomys anomalus: Recurrent phylogeographic patterns in semi-aquatic mammals of the Iberian Peninsula. Ecology and Evolution, 8(20):10138-10146. DOI:10.1002/ece3.4487


Hawlitschek O, Fernández-González A, Balmori-de la Puente A, Castresana J. 2018. A pipeline for metabarcoding and diet analysis from fecal samples developed for a small semi-aquatic mammal. PLoS ONE, 13(8):1-19. DOI:10.1371/journal.pone.0201763


Querejeta M, Fernández-González A, Romero R, Castresana J. 2017. Postglacial dispersal patterns and mitochondrial genetic structure of the Pyrenean desman (Galemys pyrenaicus) in the northwestern region of the Iberian Peninsula. Ecology and Evolution, 7(12):4486-4495. DOI:10.1002/ece3.3034


García K, Melero Y, Palazón S, Gosálbez J, Castresana J. 2017. Spatial mixing of mitochondrial lineages and greater genetic diversity in some invasive populations of the American mink (Neovison vison) compared to native populations. Biological Invasions, 19(9):2663-2673. DOI:10.1007/s10530-017-1475-4


Escoda L, González-Esteban J, Gómez A, Castresana J. 2017. Using relatedness networks to infer contemporary dispersal: Application to the endangered mammal Galemys pyrenaicus. Molecular Ecology, 26(13):3343-3357. DOI:10.1111/mec.14133


Querejeta M, González-Esteban J, Gómez A, Fernández-González A, Aymerich P, Gosálbez J, Escoda L, Igea J, Castresana J. 2016. Genomic diversity and geographical structure of the Pyrenean desman. Conservation Genetics, 17(6):1333-1344. DOI:10.1007/s10592-016-0865-y


Igea J, Aymerich P, Bannikova AA, Gosálbez J, Castresana J. 2015. Multilocus species trees and species delimitation in a temporal context: Application to the water shrews of the genus Neomys. BMC Evolutionary Biology, 15(1):1-16. DOI:10.1186/s12862-015-0485-z


Rodriǵuez-Prieto A, Igea J, Castresana J. 2014. Development of rapidly evolving intron markers to estimate multilocus species trees of rodents. PLoS ONE, 9(5):1-10. DOI:10.1371/journal.pone.0096032


Igea J, Aymerich P, Fernández-González A, González-Esteban J, Gómez A, Alonso R, Gosálbez J, Castresana J. 2013. Phylogeography and postglacial expansion of the endangered semi-aquatic mammal Galemys pyrenaicus. BMC Evolutionary Biology, 13(1):1-19. DOI:10.1186/1471-2148-13-115


Soria-Carrasco, V.; Castresana, J.  2012. Diversification rates and the latitudinal gradient of diversity in mammals. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 279: 4148-4155.

Soria-carrasco, V. ; Castresana, J. 2011. Patterns of mammalian diversification in recent evolutionary times: global tendencies and methodological issuesJournal of Evolutionary Biology 24:2611-2623