L’aplicació de les anàlisis filogenètiques i genòmiques en l’estudi de la biodiversitat i l’evolució animal,  amb un enfocament específic en mamífers, és l’objectiu principal del grup de recerca de Filogènia i filogeografia de mamífers. Mitjançant l’ús de tècniques d’ultraseqüenciació i d’eines bioinformàtiques avançades s’analitza la divergència poblacional i el procés d’especiació en diferents complexos d’espècies per obtenir una millor descripció de la nostra diversitat biològica. Aquestes metodologies modernes també són utilitzades per estudiar les relacions de parentiu i de connectivitat entre poblacions en algunes espècies de gran importància per a la conservació, com és el cas de l’almesquera.

Pàgina web: Castresana Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Balmori-de la Puente A.; Nores C.; Román J.; Fernández-González A.; Aymerich P.; Gosálbez J.; Escoda L.; Castresana J. 2020. Size increase without genetic divergence in the Eurasian water shrew Neomys fodiens. Scientific reports. 10(1):2298 doi: 10.1038/s41598-020-58289-9

Escoda L, Fernández-González Á, Castresana J. 2019. Quantitative analysis of connectivity in populations of a semi-aquatic mammal using kinship categories and network assortativity. Molecular Ecology Resources, 19(2):310-326. DOI:10.1111/1755-0998.12967


Balmori-de la Puente A, Nores C, Román J, Fernández-González A, Aymerich P, Gosálbez J, Escoda L, Castresana J. 2019. Size increase without genetic divergence in the Eurasian water shrew Neomys fodiens. Scientific reports, 9: 17375. DOI:10.1038/s41598-019-53891-y.


Querejeta M, Castresana J. 2018. Evolutionary history of the endemic water shrew Neomys anomalus: Recurrent phylogeographic patterns in semi-aquatic mammals of the Iberian Peninsula. Ecology and Evolution, 8(20):10138-10146. DOI:10.1002/ece3.4487


Hawlitschek O, Fernández-González A, Balmori-de la Puente A, Castresana J. 2018. A pipeline for metabarcoding and diet analysis from fecal samples developed for a small semi-aquatic mammal. PLoS ONE, 13(8):1-19. DOI:10.1371/journal.pone.0201763


Querejeta, M.;Fernández-González, A.;Romero, R.;Castresana, J. 2017. Postglacial dispersal patterns and mitochondrial genetic structure of the Pyrenean desman (Galemys pyrenaicus) in the northwestern region of the Iberian Peninsula. Ecology and Evolution . 7(12):4486-4495


Escoda, L.;González-Esteban, J.;Gómez, A.;Castresana, J. 2017. Using relatedness networks to infer contemporary dispersal: Application to the endangered mammal Galemys pyrenaicus. Molecular Ecology . 26(13):3343-3357


Querejeta, M.; González-Esteban, J.; Gómez, A.; Fernández-González, A.; Aymerich, P.; Gosálbez, J.; Escoda, L.; Igea, J.; Castresana, J 2016. Genomic diversity and geographical structure of the Pyrenean desman. Conservation Genetics . 17 (6): 1333-1344 doi: 10.1007/s10592-016-0865-y


Igea, J.; Aymerich, P.; Bannikova, A.; Gosalbez, J.; Castresana, J. 2015. Multilocus species trees and species delimitation in a temporal context: application to the water shrews of the genus Neomys. BMC Evolutionary Biology 15(1): 209.


Rodríguez-Prieto, A.; Igea, J.; and Castresana, J. 2014. Development of Rapidly Evolving Intron Markers to Estimate Multilocus Species Trees of Rodents. Plos One 9 (5):e96032


Igea, J.;  Aymerich, P.; Fernández-Gonzalez, A.; González-Esteban, J.; Gomez, A.; Alonso, R.; Gosálbez, J.; Castresana, J. 2013. Phylogeography and postglacial expansion of the endangered semi-aquatic mammal Galemys pyrenaicusBMC Evolutionary Biology. 13 (1):115


Soria-Carrasco, V.; Castresana, J.  2012. Diversification rates and the latitudinal gradient of diversity in mammals. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 279: 4148-4155.

Soria-carrasco, V. ; Castresana, J. 2011. Patterns of mammalian diversification in recent evolutionary times: global tendencies and methodological issuesJournal of Evolutionary Biology 24:2611-2623