L’aplicació de les anàlisis filogenètiques i genòmiques en l’estudi de la biodiversitat i l’evolució animal,  amb un enfocament específic en mamífers, és l’objectiu principal del grup de recerca de Filogènia i filogeografia de mamífers. Mitjançant l’ús de tècniques d’ultraseqüenciació i d’eines bioinformàtiques avançades s’analitza la divergència poblacional i el procés d’especiació en diferents complexos d’espècies per obtenir una millor descripció de la nostra diversitat biològica. Aquestes metodologies modernes també són utilitzades per estudiar les relacions de parentiu i de connectivitat entre poblacions en algunes espècies de gran importància per a la conservació, com és el cas de l’almesquera.

Pàgina web: Castresana Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Querejeta, M.;Fernández-González, A.;Romero, R.;Castresana, J. 2017. Postglacial dispersal patterns and mitochondrial genetic structure of the Pyrenean desman (Galemys pyrenaicus) in the northwestern region of the Iberian Peninsula. Ecology and Evolution . 7(12):4486-4495


Escoda, L.;González-Esteban, J.;Gómez, A.;Castresana, J. 2017. Using relatedness networks to infer contemporary dispersal: Application to the endangered mammal Galemys pyrenaicus. Molecular Ecology . 26(13):3343-3357


Querejeta, M.; González-Esteban, J.; Gómez, A.; Fernández-González, A.; Aymerich, P.; Gosálbez, J.; Escoda, L.; Igea, J.; Castresana, J 2016. Genomic diversity and geographical structure of the Pyrenean desman. Conservation Genetics . 17 (6): 1333-1344 doi: 10.1007/s10592-016-0865-y


Igea, J.; Aymerich, P.; Bannikova, A.; Gosalbez, J.; Castresana, J. 2015. Multilocus species trees and species delimitation in a temporal context: application to the water shrews of the genus Neomys. BMC Evolutionary Biology 15(1): 209.


— 5 Elements por pàgina
S'estan mostrant 6 - 10 de 15 resultats.