Al llarg de la història, l’evolució ha generat un gran nombre d’organismes amb una varietat increïble de formes i mides. La morfologia d’aquests organismes es defineix durant el desenvolupament arran de modificar el patró d’expressió de gens clau i de modular l’activitat de determinades hormones. El principal objectiu del grup de recerca en Evolució i biologia del desenvolupament és entendre com els canvis en la regulació dels gens i les hormones afecten l’evolució de la morfologia, en particular en relació amb l’origen de la metamorfosi dels insectes. Són qüestions que el grup de recerca aborda tot comparant el desenvolupament i la metamorfosi de la Drosophila melanogaster, el Tribolium castaneum i la Thermobia domestica.

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Miguel C.; Cruz J.; Martin D.; Franch-Marro X. 2019. Dual role of FGF in proliferation and endoreplication of Drosophila tracheal adult progenitor cells.. Journal of Molecular Cell Biology,.  doi: 10.1093/jmcb/mjz055


Lin X.; De Schutter K.; Chafino S.; Franch-Marro X.; Martín D.; Smagghe G. 2019. Target of rapamycin (TOR) determines appendage size during pupa formation of the red flour beetle Tribolium castaneum. Journal of Insect Physiology. 117 doi: doi.org/10.1016/j.jinsphys.2019.103902
 


Chafino S.; Ureña E.; Casanova J.; Casacuberta E.; Franch-Marro X.and  Martín D. 2019. Upregulation of E93 Gene Expression Acts as the Trigger for Metamorphosis Independently of the Threshold Size in the Beetle Tribolium castaneum.Cell Reports. 11(4):1178–1191. doi: doi.org/10.1016/j.celrep.2019.03.094
 


Martinez R.; Esteve-Codina A.; Herrero-Nogareda L.; Ortiz-Villanueva E.; Barata C.; Tauler R.; Raldúa D.; Piña B.; Navarro-Martín L. 2018. Dose-dependent transcriptomic responses of zebrafish eleutheroembryos to Bisphenol A. Environmental Pollution. 243 :988-997 doi: 10.1016/j.envpol.2018.09.043


Chafino, S.; López-Escardó, D.; Benelli, G.; Kovac, H.; Casacuberta, E.; Franch-Marro, X.; Kathirithamby, J.; Martín, D. 2018. Differential expression of the adult specifier E93 in the strepsipteran Xenos vesparum Rossi suggests a role in female neoteny. Scientific Reports. 8(1):14176 doi: 10.1038/s41598-018-32611-y

 


— 5 Elements por pàgina
S'estan mostrant 1 - 5 de 24 resultats.