Al llarg de la història, l’evolució ha generat un gran nombre d’organismes amb una varietat increïble de formes i mides. La morfologia d’aquests organismes es defineix durant el desenvolupament arran de modificar el patró d’expressió de gens clau i de modular l’activitat de determinades hormones. El principal objectiu del grup de recerca en Evolució i biologia del desenvolupament és entendre com els canvis en la regulació dels gens i les hormones afecten l’evolució de la morfologia, en particular en relació amb l’origen de la metamorfosi dels insectes. Són qüestions que el grup de recerca aborda tot comparant el desenvolupament i la metamorfosi de la Drosophila melanogaster, el Tribolium castaneum i la Thermobia domestica.

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Martín D. 2021. Adult specifier E93 takes control of reproductive cyclicity in mosquitoes. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. DOI: 10.1073/pnas.2102059118

Martín D.; Chafino S. and Franch-Marro X. 2020. How stage identity is established in insects: the role of the Metamorphic Gene Network. Curr Opin Insect Sci. 43:29-38. doi: 10.1016/j.cois.2020.10.002.


Cruz J.; Martin D.; Franch X. 2020. Egfr Signaling Is a Major Regulator of Ecdysone
Biosynthesis in the Drosophila Prothoracic Gland
. Current Biology.doi.org/10.1016/j.cub.2020.01.092


Miguel C.; Cruz J.; Martin D.; Franch-Marro X. 2019. Dual role of FGF in proliferation and endoreplication of Drosophila tracheal adult progenitor cells.. Journal of Molecular Cell Biology,.  doi: 10.1093/jmcb/mjz055


Lin X.; De Schutter K.; Chafino S.; Franch-Marro X.; Martín D.; Smagghe G. 2019. Target of rapamycin (TOR) determines appendage size during pupa formation of the red flour beetle Tribolium castaneum. Journal of Insect Physiology. 117 doi: doi.org/10.1016/j.jinsphys.2019.103902
 


— 5 Elements por pàgina
S'estan mostrant 1 - 5 de 27 resultats.