Al llarg de la història, l’evolució ha generat un gran nombre d’organismes amb una varietat increïble de formes i mides. La morfologia d’aquests organismes es defineix durant el desenvolupament arran de modificar el patró d’expressió de gens clau i de modular l’activitat de determinades hormones. El principal objectiu del grup de recerca en Evolució i biologia del desenvolupament és entendre com els canvis en la regulació dels gens i les hormones afecten l’evolució de la morfologia, en particular en relació amb l’origen de la metamorfosi dels insectes. Són qüestions que el grup de recerca aborda tot comparant el desenvolupament i la metamorfosi de la Drosophila melanogaster, el Tribolium castaneum i la Thermobia domestica.

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

S. Chafino; D. López-Escardó; G. Benelli; H. Kovac; E. Casacuberta; X. Franch-Marro; J. Kathirithamby & D. Martín 2018. Differential expression of the adult specifier E93 in the strepsipteran Xenos vesparum Rossi suggests a role in female neoteny. . Scientific Reports . Article number: 14176. doi: 10.1038/s41598-018-32611-y


Martínez R.; Esteve-Codina A.; Herrero-Nogareda L.; Ortiz-Villanueva E.; Barata C.; Tauler R.; Raldúa D.; Piña B.; Navarro-Martín L. 2018. Dose-dependent transcriptomic responses of zebrafish eleutheroembryos to Bisphenol A. Environmental Pollution. 243():988-997 doi: 10.1016/j.envpol.2018.09.043


Campbell, K.; Lebreton, G.; Franch-Marro, X.; Casanova, J. 2018. Differential roles of the Drosophila EMT-inducing transcription factors Snail and Serpent in driving primary tumour growth. PLoS Genetics. 14(2):e1007167 doi: 10.1371/journal.pgen.1007167


Brito J.C.; Durant S.M.; Pettorelli N.; …[8 authors]…; Gonçalves D.V.; …[15 authors]… ; Boratyński Z.; Rebelo H.; Carvalho S.B. 2018. Armed conflicts and wildlife decline: Challenges and recommendations for effective conservation policy in the Sahara-Sahel. Conservation Letters. : doi: 10.1111/conl.12446


Romero-Rivas C.; Corey J.D.; Garcia X.; Thierry G.; Martin C.D.; Costa A. 2017. World knowledge and novel information integration during L2 speech comprehension. Bilingualism. 20(3):576-587


— 5 Elements por pàgina
S'estan mostrant 1 - 5 de 21 resultats.