Al llarg de la història, l’evolució ha generat un gran nombre d’organismes amb una varietat increïble de formes i mides. La morfologia d’aquests organismes es defineix durant el desenvolupament arran de modificar el patró d’expressió de gens clau i de modular l’activitat de determinades hormones. El principal objectiu del grup de recerca en Evolució i biologia del desenvolupament és entendre com els canvis en la regulació dels gens i les hormones afecten l’evolució de la morfologia, en particular en relació amb l’origen de la metamorfosi dels insectes. Són qüestions que el grup de recerca aborda tot comparant el desenvolupament i la metamorfosi de la Drosophila melanogaster, el Tribolium castaneum i la Thermobia domestica.

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Chafino, S.; López-Escardó, D.; Benelli, G.; Kovac, H.; Casacuberta, E.; Franch-Marro, X.; Kathirithamby, J.; Martín, D. 2018. Differential expression of the adult specifier E93 in the strepsipteran Xenos vesparum Rossi suggests a role in female neoteny. Scientific Reports. 8(1):14176 doi: 10.1038/s41598-018-32611-y

 


Campbell, K.; Lebreton, G.; Franch-Marro, X.; Casanova, J. 2018. Differential roles of the Drosophila EMT-inducing transcription factors Snail and Serpent in driving primary tumour growth. PLoS Genetics. 14(2):e1007167 doi: 10.1371/journal.pgen.1007167


Brito J.C.; Durant S.M.; Pettorelli N.; …[8 authors]…; Gonçalves D.V.; …[15 authors]… ; Boratyński Z.; Rebelo H.; Carvalho S.B. 2018. Armed conflicts and wildlife decline: Challenges and recommendations for effective conservation policy in the Sahara-Sahel. Conservation Letters. : doi: 10.1111/conl.12446


Romero-Rivas C.; Corey J.D.; Garcia X.; Thierry G.; Martin C.D.; Costa A. 2017. World knowledge and novel information integration during L2 speech comprehension. Bilingualism. 20(3):576-587


Rahman, M.M.;Franch-Marro, X.;Maestro, J.L.;Martin, D.;Casali, A. 2017. Local Juvenile Hormone activity regulates gut homeostasis and tumor growth in adult Drosophila. Scientific Reports . 7:Article number: 11677


— 5 Elements por pàgina
S'estan mostrant 6 - 10 de 25 resultats.