En genòmica, la qüestió clau és com varien els genomes a petita i a gran escala. El grup de recerca en Genòmica evolutiva i funcional estudia els processos moleculars de l’adaptació i les conseqüències funcionals de les mutacions adaptatives. Per poder fer un retrat complet de com funciona l’adaptació, es combinen estratègies òmiques amb anàlisis moleculars i funcionals de les mutacions adaptatives. El grup estudia tant les adaptacions induïdes per transposons com les mutacions nucleotídiques en l’organisme model Drosophila melanogaster. També estan interessats en les dinàmiques poblacionals dels transposons, ja que són els components més actius, diversos i antics dels genomes, raons per les quals conèixer-ne l’impacte i la biologia és indispensable per entendre la funció i l’evolució dels genomes.

Pàgina web: González Lab

Investigadora principal Investigadora principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

— 5 Elements por pàgina
S'estan mostrant 1 - 5 de 7 resultats.

Publicacions Publicacions

Salces-Ortiz J.; Vargas-Chavez C.; Guio L.; Rech G.E.; González J. 2020. Transposable elements contribute to the genomic response to insecticides in Drosophila melanogaster.. The Royal Society. 375(1795) doi: 10.1098/rstb.2019.0341


Kapun M.; Barron M.; Staubach F.; ...[ 39 authors ]...Betancourt A.; Flatt T.; González J. 2020. Genomic analysis of European Drosophila melanogaster populations reveals longitudinal structure, continent-wide selection, and previously unknown DNA viruses. molecular biology and evolution. doi.org/10.1093/molbev/msaa120


Villanueva-Cañas J.L.; Horvath Aguilera;L. V; González, J 2019. Diverse families of transposable elements affect the transcriptional regulation of stress-response genes in Drosophila melanogaster. Nucleic Acids Research. doi:10.1093/nar/gkz490


Rech G.E.; Bogaerts-Márquez M.; Barrón M.G.; Merenciano M.; Villanueva-Cañas J.L.; Horváth V.; Fiston-Lavier A.-S.; Luyten I.; Venkataram S.; Quesneville H.; Petrov D.A.; González J. 2019. Stress response, behavior, and development are shaped by transposable element-induced mutations in Drosophila. PLoS Genetics. 15 (2): e1007900 doi: 10.1371/journal.pgen.1007900


Merenciano M.; Iacometti C.; González J. 2019. A unique cluster of roo insertions in the promoter region of a stress response gene in Drosophila melanogaster. Mobile DNA. 10 (1):10 doi: 10.1186/s13100-019-0152-9