Al Servei de Genòmica de l’Institut de Biologia Evolutiva (IBE) utilitzem tècniques de biologia molecular convencionals i capdavanteres per a facilitar l’anàlisi i caracterització de gens i material genètic de qualsevol organisme. El nostre objectiu és el d’entendre el funcionament del genoma i la seva influència en l’evolució de la vida, així com el seu paper en la salut.

 

Al Servei de Genòmica de l’IBE oferim serveis i assessorament en:

  • Disseny i preparació de llibreries d’ARN i ADN per a RNA-seq, RAD-seq, WGS (whole genome sequencing), Hi-C i metabarcoding.
  • Extracció d’ADN d’alt pes molecular per a projectes de seqüenciació de genomes de novo.
  • Disseny i preparació d’experiment de qPCR com mesures de l’expressió diferencial d’un gen, qPCR amb sondes d’hidròlisi (tipus TaqMan). També assessorem en digital PCR.
  • Disseny i preparació d’experiments d’ADNa per a l’anàlisi de mostres d’aigua i de sol.
  • Disseny i síntesi de sgARN per a experiments de CRISPR.
  • Disseny i síntesi de dsARN per a experiments d’ARNi.
  • Detecció i quantificació de malalties emergents en amfibis (Batrachochytrium dendrobatidis, B. salamandrivorans y Ranavirus).

 

Qui som?

Tarifes de Servei (Març 2024 - Març 2025)

 

Contacte:

Email: [email protected]

Telèfon: 934 12 81 50


Formulari per a sol·licitar un servei (Usuaris IBE)