En genòmica, la qüestió clau és com varien els genomes a petita i a gran escala. El grup de recerca en Genòmica evolutiva i funcional estudia els processos moleculars de l’adaptació i les conseqüències funcionals de les mutacions adaptatives. Per poder fer un retrat complet de com funciona l’adaptació, es combinen estratègies òmiques amb anàlisis moleculars i funcionals de les mutacions adaptatives. El grup estudia tant les adaptacions induïdes per transposons com les mutacions nucleotídiques en l’organisme model Drosophila melanogaster. També estan interessats en les dinàmiques poblacionals dels transposons, ja que són els components més actius, diversos i antics dels genomes, raons per les quals conèixer-ne l’impacte i la biologia és indispensable per entendre la funció i l’evolució dels genomes.

Pàgina web: González Lab

Investigadora principal Investigadora principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

— 5 Elements por pàgina
S'estan mostrant 1 - 5 de 7 resultats.

Publicacions Publicacions

Li Z. W.; Hou X. H.; Chen J. F.; Xu Y. C.; Wu Q.; Gonzalez J.; Guo Y. L. 2018. Transposable elements contribute to the adaptation of arabidopsis thaliana. Genome Biology and Evolution. 10(8):2140-2150 doi: 10.1093/gbe/evy171


Guio L .; Vieira C .; González J. 2018. Stress affects the epigenetic marks added by natural transposable element insertion in Drosophila melanogaster . Scientific Reports . 8 (1): 12197 doi: 10.1038 / s41598-018-30491-w

 


Villanueva-Cañas J.L.; Rech G.E.; de Cara M.A.R.; González J. 2017. Beyond SNPs: how to detect selection on transposable element insertions. Methods in Ecology and Evolution. 8 (6):728-737


Villanueva-Cañas, J.L.; Ruiz-Orera, J.; Agea, M.I.; Gallo, M.; Andreu, D.; Albà, M.M. 2017. New genes and functional innovation in mammals. Genome Biology and Evolution. 9 (7):1886-1900


Le Manh H.; Guio L.; Merenciano M.; Rovira Q.; Barrón M.G.; González J. 2017. Natural and laboratory mutations in kuzbanian are associated with zinc stress phenotypes in Drosophila melanogaster. Scientific Reports. 7:artículo 42663