L’estudi de l’estructura, la funció i l’organització dels genomes antics són els objectes d’estudi del grup de recerca en Paleogenòmica, i més concretament totes les qüestions evolutives a què pot donar resposta l’anàlisi de l’ADN antic (com són les relacionades amb l’evolució dels humans, la dinàmica i la diversitat de la població, els processos adaptatius i les migracions passades). El grup de recerca treballa amb humans moderns antics i amb una espècie d’homínids ja extingida, els neandertals. En relació amb els últims, la recerca duta a terme fins al moment s’ha centrat en la diversitat genòmica entre els neandertals i en la individualització d’un grup de la família dels neandertals d’El Sidrón, una excavació arqueològica d’Astúries. El grup de recerca en Paleogenòmica també investiga les dinàmiques evolutives i les migracions passades en la prehistòria europea per mitjà de l’anàlisi de genomes humans del Mesolític, Neolític, Edat del Coure i Edat del Bronze.

Pàgina web: Paleogenomics Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Lipson M.; Ribot I.; Mallick S.;...[27 authors]...; Lalueza C.; MacEachern S.; Predergast M. And Reich D. 2020. Ancient West African foragers in the context of African population history.. Nature.  doi: 10.1038/s41586-020-1929-1


de-Dios T.; van Dorp L.; Charlier P.; Morfopoulou S.; Lizano E.; Bon C.; Le Bitouzé C.; Alvarez-Estape M.;Marquès-Bonet T.; Balloux F, Lalueza-Fox C. 2020. Metagenomic analysis of a blood stain from the French revolutionary Jean-Paul Marat (1743–1793). Infection, Genetics and Evolution doi: 10.1016/j.meegid.2020.104209 


Welker F.; Ramos-Madrigal J.; Kuhlwilm M....[ 9 authors]...; Liao W.; Lalueza-Fox C.; Olsen J.V.; Demeter F.; Wang W.; Marques-Bonet T.; Cappellini E. 2019. Enamel proteome shows that Gigantopithecus was an early diverging pongine. Nature.  doi: doi.org/10.1038/s41586-019-1728-8


Van Dorp L.; Gelabert P.;  Rieux A.; de Manuel M.; de-Dios T.; Gopalakrishnan S.; Carøe C.; Sandoval-Velasco M.;  Fregel R.; Olalde I.; Escosa R.; Aranda C.; Huijben S.;  Mueller I.; Marquès-Bonet T.;  Balloux F.;  P Gilbert T.; Lalueza-Fox C. 2019. Plasmodium vivax Malaria viewed through the lens of an eradicated European strain. Molecular Biology and Evolution.doi.org/10.1093/molbev/msz264


Ríos L.; Kivell T.L.; Lalueza-Fox C.; Estalrrich A.; García-Tabernero A.; Huguet R.; Quintino Y.; de la Rasilla M.; Rosas A. 2019. Skeletal Anomalies in The Neandertal Family of El Sidrón (Spain) Support A Role of Inbreeding in Neandertal Extinction. Scientific Reports. 9(1):1697 doi: 10.1038/s41598-019-38571-1