L’estudi de l’estructura, la funció i l’organització dels genomes antics són els objectes d’estudi del grup de recerca en Paleogenòmica, i més concretament totes les qüestions evolutives a què pot donar resposta l’anàlisi de l’ADN antic (com són les relacionades amb l’evolució dels humans, la dinàmica i la diversitat de la població, els processos adaptatius i les migracions passades). El grup de recerca treballa amb humans moderns antics i amb una espècie d’homínids ja extingida, els neandertals. En relació amb els últims, la recerca duta a terme fins al moment s’ha centrat en la diversitat genòmica entre els neandertals i en la individualització d’un grup de la família dels neandertals d’El Sidrón, una excavació arqueològica d’Astúries. El grup de recerca en Paleogenòmica també investiga les dinàmiques evolutives i les migracions passades en la prehistòria europea per mitjà de l’anàlisi de genomes humans del Mesolític, Neolític, Edat del Coure i Edat del Bronze.

Pàgina web: Paleogenomics Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Lipson M.; Ribot I.; Mallick S.;...[27 authors]...; Lalueza C.; MacEachern S.; Predergast M. And Reich D. 2020. Ancient West African foragers in the context of African population history.. Nature.  doi: 10.1038/s41586-020-1929-1


Harding T.; Milot E.; Moreau C.; Lefebvre JF.; Bournival JS.; Vézina H.; Laprise C.; Lalueza-Fox C.; Anglada R.; Loewen B.; Casals F.; Ribot I.; Labuda D. 2020. Historical human remains identification through maternal and paternal genetic signatures in a founder population with extensive genealogical record.. american journal of physical anthropoloy. doi: 10.1002/ajpa.24024

Fernandez D.M.; Mittnik A.; Olalde I.;…[ 42 authors ]…Lalueza C.;…[ 3 authors ]…Caramelli D.; Pinhasi R. and Reich D. 2020. The spread of steppe and Iranian-related ancestry in the islands of the western Mediterranean. Nature Ecology & Evolution . doi.org/10.1038/s41559-020-1102-0

 


de-Dios T.; van Dorp L.; Charlier P.; Morfopoulou S.; Lizano E.; Bon C.; Le Bitouzé C.; Alvarez-Estape M.;Marquès-Bonet T.; Balloux F, Lalueza-Fox C. 2020. Metagenomic analysis of a blood stain from the French revolutionary Jean-Paul Marat (1743–1793). Infection, Genetics and Evolution doi: 10.1016/j.meegid.2020.104209 


Welker F.; Ramos-Madrigal J.; Kuhlwilm M....[ 9 authors]...; Liao W.; Lalueza-Fox C.; Olsen J.V.; Demeter F.; Wang W.; Marques-Bonet T.; Cappellini E. 2019. Enamel proteome shows that Gigantopithecus was an early diverging pongine. Nature.  doi: doi.org/10.1038/s41586-019-1728-8