L’estudi de l’estructura, la funció i l’organització dels genomes antics són els objectes d’estudi del grup de recerca en Paleogenòmica, i més concretament totes les qüestions evolutives a què pot donar resposta l’anàlisi de l’ADN antic (com són les relacionades amb l’evolució dels humans, la dinàmica i la diversitat de la població, els processos adaptatius i les migracions passades). El grup de recerca treballa amb humans moderns antics i amb una espècie d’homínids ja extingida, els neandertals. En relació amb els últims, la recerca duta a terme fins al moment s’ha centrat en la diversitat genòmica entre els neandertals i en la individualització d’un grup de la família dels neandertals d’El Sidrón, una excavació arqueològica d’Astúries. El grup de recerca en Paleogenòmica també investiga les dinàmiques evolutives i les migracions passades en la prehistòria europea per mitjà de l’anàlisi de genomes humans del Mesolític, Neolític, Edat del Coure i Edat del Bronze.

Pàgina web: Paleogenomics Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Prado-Martinez, J.; Hernando-Herraez, I.; Lorente-Galdos, B.; [20 authors]; Bertranpetit, J.; [4 authors].; Lalueza-Fox, C.; Navarro, A.; Marques-Bonet, T. 2013. The genome sequencing of an albino Western lowland gorilla reveals inbreeding in the wild. BMC Genomics. 14 (1):363


Maricic, T.;  Günther, V.; Georgiev, O.; [6 authors]; Lalueza-Fox, C.; [4 authors]; Enard, W.; Schaffner, W.; Pääbo, S. 2013. A Recent Evolutionary Change Affects a Regulatory Element in the Human FOXP2 Gene. Molecular Biology and Evolution. 30 (4):844-852


Manunza, A.;  Zidi, A.;  Yeghoyan, S.;  [3 authors];  Ramírez, O.;  Eghbalsaied, S.;  Castellò, A.;   Mercade, A.; Amills, M. 2013. A High Throughput Genotyping Approach Reveals Distinctive Autosomal Genetic Signatures for European and Near Eastern Wild Boar. PLoS ONE. 8 (2):e55891


Charlier, P.; Olalde, I.; Solé, N.; Ramírez, O.; Babelon, J.-P.; Galland, B.; Calafell, F.; Lalueza-Fox, C. 2013. Genetic comparison of the head of Henri IV and the presumptive blood from Louis XVI (both Kings of France). Forensic Science International. 226 (1-3):38-40


Sánchez-Quinto, F.; Rodríguez-Botigué, L.; Civit, S.; [3 authors];Comas, D.; Lalueza-Fox, C.  2012. North African populations carry the signature of admixture with Neandertals.  PLOS ONE  7 (10): e47765.