L’estudi de l’estructura, la funció i l’organització dels genomes antics són els objectes d’estudi del grup de recerca en Paleogenòmica, i més concretament totes les qüestions evolutives a què pot donar resposta l’anàlisi de l’ADN antic (com són les relacionades amb l’evolució dels humans, la dinàmica i la diversitat de la població, els processos adaptatius i les migracions passades). El grup de recerca treballa amb humans moderns antics i amb una espècie d’homínids ja extingida, els neandertals. En relació amb els últims, la recerca duta a terme fins al moment s’ha centrat en la diversitat genòmica entre els neandertals i en la individualització d’un grup de la família dels neandertals d’El Sidrón, una excavació arqueològica d’Astúries. El grup de recerca en Paleogenòmica també investiga les dinàmiques evolutives i les migracions passades en la prehistòria europea per mitjà de l’anàlisi de genomes humans del Mesolític, Neolític, Edat del Coure i Edat del Bronze.

Pàgina web: Paleogenomics Lab

Investigador principal Investigador principal

Membres del grup Membres del grup

Projectes en curs Projectes en curs

Publicacions Publicacions

Charlier, P.; Olalde, I.; Solé, N.; Ramírez, O.; Babelon, J.-P.; Galland, B.; Calafell, F.; Lalueza-Fox, C. 2013. Genetic comparison of the head of Henri IV and the presumptive blood from Louis XVI (both Kings of France). Forensic Science International. 226 (1-3):38-40


Sánchez-Quinto, F.; Rodríguez-Botigué, L.; Civit, S.; [3 authors];Comas, D.; Lalueza-Fox, C.  2012. North African populations carry the signature of admixture with Neandertals.  PLOS ONE  7 (10): e47765.

Sánchez-Quinto, F.; Schroeder, H.; Ramírez, O.; [6 authors]; Bertranpetit, J.; Orlando, L.; Gilbert, M.T.P.; Lalueza-Fox, C.  2012. Genomic affinities of two 7,000-year-old Iberian hunter-gatherers. Current Biology 22: 1494-1499. PMID: 22748318.

Mannino, M.; Catalano, G.; Talamo, S.; [3 authors]; Lalueza-Fox, C.; Messina, A.; Petruso, D.; Caramelli, D.; Richards, MP.; Sineo, L.  2012. Origin and Diet of the Prehistoric Hunter-Gatherers on the Mediterranean Island of Favignana (.gadi Islands, Sicily). PLOS ONE 7 (11).

López-Valenzuela, M.; Ramírez, O.; Rosas, A.; García-Vargas, S.; Rasilla, M.; Lalueza-Fox, C.; Espinosa-Parrilla, Y.  2012. An ancestral miR-1304 allele present in Neanderthals regulates genes involved in enamel formation and could explain dental differences with modern humans. Molecular Biology and Evolution 29 (7): 1797-1806.